Tính vận tốc của mỗi vật.

Lượt xem : 209 | Cập nhật : 2015-12-21 08:13:12

1. Một ô tô xuất phát từ A đi đến đích B, trên nửa quóng đường đầu đi với vận tốc v1 và trờn nửa quóng đường sau đi với vận tốc v2. Một ô tô thứ hai xuất phát từ B đi đến đích A, trong nửa thời gian đầu đi với vận tốc v1 và trong nửa thời gian sau đi với vận tốc v2. Biết v1 = 20km/h và v2 = 60km/h. Nếu xe đi từ B xuất phát muộn hơn 30 phút so với xe đi từ A thỡ hai xe đến đích cùng lúc. Tính chiều dài quóng đường AB.
2. Hai vật chuyển động thẳng đều trên cùng một đường thẳng. Nếu chúng chuyển động lại gần nhau thì cứ sau 5 giây khoảng cách giữa chúng giảm 8 m. Nếu chúng chuyển động cùng chiều (độ lớn vận tốc như cũ) thì cứ sau 10 giây khoảng cách giữa chúng lại tăng thêm 6m. Tính vận tốc của mỗi vật.

Đóng góp bởi : hatim

Thành viên đã lưu bài này : hatim |

Thể loại bài tập : vận tốc | vật lý 10 | quãng đường |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

trung bình cộng địa trung hải sinh học 12 đồng bằng sông hồng thụ phấn sinh dưỡng đối xứng Vẽ đồ thị Van 11 vật lý 6 Hình chiếu vuông góc Phép dời hình Vị trí tương đối giữa 2 đường thẳng phương trình phản ứng ôn đới hải dương Phân bố xác suất ống thận Vec tơ phát xít đức Biểu thức tọa độ của khối lượng riêng giun đỏ thể tam bội Sự biến thiên của hàm số Đồng biến Khoảng cách từ 1 điểm Tiếp tuyến dao động tắt dần kháng chiến nguyên mông dòng điện xoay chiều Cầu thận Al phi kim tính tích lai thuận Xác suất Phương trình tiếp tuyến phân tử phôtpholipit chu kì bán rã

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Bài tập HNO3 cực khó trong

Tìm tỉ số khối lượng của vật trong

Tính vận tốc của vật theo thời gian trong

Tính lực căng của vật trong

Khái niệm nội năng trong

Tính áp suất của khối khí trong

Động lượng của vật chuyển động cùng hướng trong

Bài tập với con lắc lò xo trong

Tính gia tốc của vật trong

Đặc điểm của chuyển động tròn đều trong

Đặc điểm của chuyển động rơi tự do trong

HÓA trong

hệ pt sau trong

Chứng minh đẳng thức trong

Cảm nghĩ về bài thơ "Cảnh khuya" của HCM trong

Sinh trong

bai tap vat li 10 trong

lặng lẽ sapa trong

Bai de cuồng thi toan lop 6 trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay