Tính công suất trung bình của lực kéo

Lượt xem : 455 | Cập nhật : 2015-12-21 03:19:09

: Một ô tô khối lượng m = 2 tấn đang chuyển động thẳng đều trên đường nằm ngang với vận tốc v = 54km/h bởi lực kéo có phương nằm ngang và có độ lớn 4000N.
a.Tính công của lực kéo đã thực hiện lên ô tô đó trong 10s. Tính công suất trung bình của lực kéo trong 10s đó.
b.Tài xế thấy một cái hố cách xe 75m.Tài xế hãm phanh và xe dừng lại ngay trước miệng hố. Tìm lực hãm của xe.

Đóng góp bởi : hatim

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : công suất trung bình | vật lý 10 | khối lượng | vận tốc | phương nằm ngang | lực hãm của xe |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Bài tập HNO3 cực khó trong

Tính tổng động lượng của vật trong

Viết pt tọa độ theo thời gian trong

Tính hiệu điện thế qua mạch trong

Tính vận tốc của mỗi vật. trong

Tìm tỉ số khối lượng của vật trong

Tính vận tốc của vật theo thời gian trong

Tính lực căng của vật trong

Khái niệm nội năng trong

Tính áp suất của khối khí trong

Động lượng của vật chuyển động cùng hướng trong

Bài tập với con lắc lò xo trong

Tính gia tốc của vật trong

Đặc điểm của chuyển động tròn đều trong

Đặc điểm của chuyển động rơi tự do trong

HÓA trong

hệ pt sau trong

Chứng minh đẳng thức trong

Cảm nghĩ về bài thơ "Cảnh khuya" của HCM trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay