Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị

Lượt xem : 157 | Cập nhật : 2015-12-21 03:38:53

Cho hàm số y = | x3|
1) Tính y’(0).
2) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số trên biết tiếp tuyến đó song song với đường thẳng (d) có phương trình : x – 3 y + 2 = 0.

Đóng góp bởi : hatim

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : phương trình tiếp tuyến | toán 12 |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Bài tập HNO3 cực khó trong

Giải phương trình lượng giác trong

Tính áp suất sau quá trình đẳng nhiệt trong

Đặc trưng suất điện động của nguồn điện trong

Hiện tượng đoản mạch của nguồn điện trong

Xác định gia tốc của vật trong

Xác định cơ năng của vật trong

Tính công suất trung bình của lực kéo trong

Tính tổng động lượng của vật trong

Viết pt tọa độ theo thời gian trong

Tính hiệu điện thế qua mạch trong

Tính vận tốc của mỗi vật. trong

Tìm tỉ số khối lượng của vật trong

Tính vận tốc của vật theo thời gian trong

Tính lực căng của vật trong

Khái niệm nội năng trong

Tính áp suất của khối khí trong

Động lượng của vật chuyển động cùng hướng trong

Bài tập với con lắc lò xo trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay