Viết phương trình hóa học

Lượt xem : 103 | Cập nhật : 2015-12-23 07:41:03

1- Hỗn hợp A gồm ( MgO, CuO, BaO). Trình bày phương pháp tách các chất ra khỏi hỗn hợp ở dạng tinh khiết sao cho khối lượng các chất không thay đổi so với lượng ban đầu.
2- X, Y, Z là 3 hoá chất được dùng phổ biến làm phân hóa học. Chúng là các phân bón đơn để cung cấp 3 thành phần chính: đạm, lân, kali cho cây trồng. Ba hoá chất trên đều tan trong nước.
Biết rằng:
- Dung dịch nước của X cho kết tủa màu trắng với dung dịch natri cacbonnat dư.
- Khi cho dư dung dịch natri hidroxit vào dung dịch nước của Y và đun sôi, nhận thấy có mùi khai bay ra, nhưng cho dung dịch axit clohidric vào dd Y thì không thấy hiện tượng gì xảy ra. Dung dịch Y cũng tạo kết tủa trắng với dung dịch bari clorua.
- Dung dịch nước của Z tạo kết tủa trắng với dung dịch bạc nitrat, nhưng không tạo kết tủa với dung dịch bariclorua.
Xác định X, Y, Z và viết các phương trình hóa học mô tả các TN trên.

Đóng góp bởi : maybay

Thành viên đã lưu bài này : maybay |

Thể loại bài tập : hóa học 9 | phương trình hóa học | phân hóa học | phương pháp tách các chất |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

khúc xạ sóng gen lặn hình thành loài Phép quay không hoàn toàn lực cản điện từ trường giải phóng dân tộc Áp dụng mệnh đề Vai trò của N khối lượng riêng Nitrat lớp 7 mARN tụy hạt proton Hệ phương trình bậc hai hai ẩn Ac-si-met Khoảng cách từ 1 điểm Phép dời hình than Bất đẳng thức tổ hợp hàn đới phát xít đức tam nhiễm Tích phân hàm phân thức máy phát điện lặp đoạn Định lý sin trong tam giác nghành dịch vụ asean khoảng cách giữa hai đường thẳng Điểm cố định điện áp tocno Tìm các yếu tố trong tam giác đời sống bay Châu Mĩ hóa trị hợp tử

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Bài tập HNO3 cực khó trong

Tìm nghiệm của phương trình trong

Giải các phương trình trong

Tính góc giữa hai mặt phẳng trong

Tính đạo hàm của hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị trong

Giải phương trình lượng giác trong

Tính áp suất sau quá trình đẳng nhiệt trong

Đặc trưng suất điện động của nguồn điện trong

Hiện tượng đoản mạch của nguồn điện trong

Xác định gia tốc của vật trong

Xác định cơ năng của vật trong

Tính công suất trung bình của lực kéo trong

Tính tổng động lượng của vật trong

Viết pt tọa độ theo thời gian trong

Tính hiệu điện thế qua mạch trong

Tính vận tốc của mỗi vật. trong

Tìm tỉ số khối lượng của vật trong

Tính vận tốc của vật theo thời gian trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay