Sơ đồ phản ứng

Lượt xem : 101 | Cập nhật : 2015-12-23 03:00:19

Hoàn thành các phương trình phản ứng hóa học của các sơ đồ phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có) :
Resized Image

Đóng góp bởi : maybay

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : phương trình phản ứng hóa học | hóa học 9 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

thể tích dung dịch đời sống bay không gian Công thức cộng đối với... điện áp xoay chiều số khối Cung đới nóng tinh nhân đa thức đồng hợp bài tập toán 12 đột biến giao tử phật giáo Hệ phương trình đẳng cấp oxit sắt động cơ châu chấu thuần chủng acsimet nhận biết các chất tạo giống kẽm phenol protein Hình lăng trụ Phương trình bậc nhất 2 ẩn mắt cận Hai mặt phẳng vuông góc axetilen Hệ phương trình bậc hai hai ẩn hệ mặt trời tính liên tục Phương trình vô tỉ miền của rễ Ứng dụng định lí Lagrăng... gia định nhân đôi tế bào Phương trình

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tính khối lượng kết tủa tạo thành. trong

Hoàn thành các phương trình hóa học trong

Viết phương trình phản ứng trong

Xác định tên kim loại trong phản ứng trong

Xác định công thức phân tử của muối cacbonat trong

Tính nồng độ phần trăm các chất trong

Viết phương trình hóa học các biến hóa trong

Nhận biết các lọ bị mất nhãn trong

Tính nồng độ mol các chất trong

Viết phương trình hóa học trong

Bài tập HNO3 cực khó trong

Tìm nghiệm của phương trình trong

Giải các phương trình trong

Tính góc giữa hai mặt phẳng trong

Tính đạo hàm của hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị trong

Giải phương trình lượng giác trong

Tính áp suất sau quá trình đẳng nhiệt trong

Đặc trưng suất điện động của nguồn điện trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay