Tính thể tích khí oxi

Lượt xem : 170 | Cập nhật : 2015-12-23 03:03:29

Đốt cháy hoàn toàn 3,36 lít khí Metan
a. Viết phương trình phản ứng xảy ra?
b. Tính thể tích khí oxi cần dùng?
c. Tính khối lượng dioxit cacbon tạo thành
Biết hiệu suất phản ứng là 80% và các khí đo ở điều kiện chuẩn.

Đóng góp bởi : maybay

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : khí Metan | hóa học 9 | dioxit | hiệu suất phản ứng | điều kiện chuẩn | thể tích khí oxi |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Phân biệt các chất khí Metan trong

Sơ đồ phản ứng trong

Tính khối lượng kết tủa tạo thành. trong

Hoàn thành các phương trình hóa học trong

Viết phương trình phản ứng trong

Xác định tên kim loại trong phản ứng trong

Xác định công thức phân tử của muối cacbonat trong

Tính nồng độ phần trăm các chất trong

Viết phương trình hóa học các biến hóa trong

Nhận biết các lọ bị mất nhãn trong

Tính nồng độ mol các chất trong

Viết phương trình hóa học trong

Bài tập HNO3 cực khó trong

Tìm nghiệm của phương trình trong

Giải các phương trình trong

Tính góc giữa hai mặt phẳng trong

Tính đạo hàm của hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị trong

Giải phương trình lượng giác trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay