Nêu cách tách các chất trong hỗn hợp

Lượt xem : 187 | Cập nhật : 2015-12-23 03:26:57

Nêu cách tách các chất ra khỏi nhau trong hỗn hợp gồm

Resized Image
Viết phản ứng hoá học để biểu diễn chuổi phản ứng sau

Resized Image

Đóng góp bởi : maybay

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : tách các chất | viết phản ứng hóa học | hóa học 9 |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tìm công thức cấu tạo este trong

Xác định độ rượu trong

Tính khối lượng rượu thu được trong

Nêu các hiện tượng hóa học xảy ra trong

Hoàn thành chuỗi phản ứng trong

Xác định công thức của hợp chất trong

Cách làm sạch khí cácbonic trong

Tìm công thức của axit béo trong

Hoàn thành dãy chuyển hóa trong

Hoàn thành phản ứng hóa học trong

Tính thể tích khí oxi trong

Phân biệt các chất khí Metan trong

Sơ đồ phản ứng trong

Tính khối lượng kết tủa tạo thành. trong

Hoàn thành các phương trình hóa học trong

Viết phương trình phản ứng trong

Xác định tên kim loại trong phản ứng trong

Xác định công thức phân tử của muối cacbonat trong

Tính nồng độ phần trăm các chất trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay