Giải và biện luận phương trình

Lượt xem : 150 | Cập nhật : 2015-12-26 03:57:58

Cho f(x) = mx^{2}+2(m-2)x+1
a) Giải và biện luận phương trình f(x)=0
b) Định m để pt có 2 nghiệm trái dấu
c) ĐỊnh m để phương trình 2 nghiệm :x_{1}< 1< x_{2}
d) Định m để bất phương trình f(x) <10 đúng với mọi x
e) Định m để phương trình x1, x2 thoả mãn: x_{1}+x_{2}> 3x_{1}x_{2}

Đóng góp bởi : hoanghau1

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Giải và biện luận phương trình | toán 10 | 2 nghiệm trái dấu |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

bản đồ Quỹ tích đại số tia phóng xạ thủy tính quang điện ngoài tính chất từ tính tan lưỡng cư nước javen kính lúp tử cung số nguyê natri Phương trình bậc 2 đối vỏ dấu hiệu nhóm đất chính châu á sau 1945 Phân bố xác suất của đại Khoảng cách từ 1 điểm máy phát điện xoay chiều Phép tịnh tiến Hyperbol protein điện từ Cực trị của hàm số chiết suất nhân tử sinh sản Định lý Vi ét và ứng dụng Thể tích khối lăng trụ Đạo hàm của hàm hợp giao phấn Phương trình chính tắc của elip mù màu phân hóa học Châu Mĩ nhiệt độ quần thể ngẫu phối

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Chưng minh ba điểm thẳng hàng trong

Tính giá trị của biểu thức trong

Rút gọn biểu thức trong

Lập phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác trong

Giải phương trình trong

Tìm tập xác định của hàm số trong

Sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số trong

Lập phương trình các parabol trong

Vẽ đồ thị các hàm số trong

Giải bất phương trình trong

Tìm toạ độ trực tâm của tam giác trong

Giải hệ phương trình trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

phương trình chứa căn bậc ba trong

Cho hỏi trong

Tính hiệu suất phản ứng trong

Xác định công thức phân tử của ankan trong

Viết công thức cấu tạo có thể của hợp chất trong

Viết phương trình phản ứng theo sơ đồ trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay