Giải và biện luận phương trình

Lượt xem : 53 | Cập nhật : 2015-12-26 03:57:58

Cho f(x) = mx^{2}+2(m-2)x+1
a) Giải và biện luận phương trình f(x)=0
b) Định m để pt có 2 nghiệm trái dấu
c) ĐỊnh m để phương trình 2 nghiệm :x_{1}< 1< x_{2}
d) Định m để bất phương trình f(x) <10 đúng với mọi x
e) Định m để phương trình x1, x2 thoả mãn: x_{1}+x_{2}> 3x_{1}x_{2}

Đóng góp bởi : hoanghau1

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Giải và biện luận phương trình | toán 10 | 2 nghiệm trái dấu |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Phương pháp toạ độ trong cặp số thể truyền đại dương hệ chứa tham số mệnh đề Phép tịnh tiến đồ thị Giải hình học tọa độ Đường tiệm cận Cân bằng phương trình tây nam chất khoáng công thức cấu tạo nồng độ Hệ phương trình chứa tham số kali Giải và biện luận bất Phương trình Hệ phương hình thái Bất đẳng thức Bất phương trình bậc nhất tật của mắt Cực trị hình học quốc tế thứ nhất hệ mặt trời chu kỳ dác ruột cơ cấu Ancol etylic kiểu gen Hyperbol nam châm Phương trình chứa căn khảo sát sự biến thiên hoocmon Fe trung quốc Hình hộp chữ nhật

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Chưng minh ba điểm thẳng hàng trong

Tính giá trị của biểu thức trong

Rút gọn biểu thức trong

Lập phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác trong

Giải phương trình trong

Tìm tập xác định của hàm số trong

Sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số trong

Lập phương trình các parabol trong

Vẽ đồ thị các hàm số trong

Giải bất phương trình trong

Tìm toạ độ trực tâm của tam giác trong

Giải hệ phương trình trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

phương trình chứa căn bậc ba trong

Cho hỏi trong

Tính hiệu suất phản ứng trong

Xác định công thức phân tử của ankan trong

Viết công thức cấu tạo có thể của hợp chất trong

Viết phương trình phản ứng theo sơ đồ trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay