Giải và biện luận phương trình

Lượt xem : 83 | Cập nhật : 2015-12-26 03:57:58

Cho f(x) = mx^{2}+2(m-2)x+1
a) Giải và biện luận phương trình f(x)=0
b) Định m để pt có 2 nghiệm trái dấu
c) ĐỊnh m để phương trình 2 nghiệm :x_{1}< 1< x_{2}
d) Định m để bất phương trình f(x) <10 đúng với mọi x
e) Định m để phương trình x1, x2 thoả mãn: x_{1}+x_{2}> 3x_{1}x_{2}

Đóng góp bởi : hoanghau1

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Giải và biện luận phương trình | toán 10 | 2 nghiệm trái dấu |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

giải phóng dân tộc phật giáo dao động tắt dần đối xứng tâm tài nguyên phát xít nhật Biểu thức tọa độ của biện luận bất phương trình giai cấp Giải Giới hạn của hàm số tại vô cực Hidro Vị trí tương đối kháng chiến nguyên mông Điểm thuộc đồ thị tam giác đều Diện tích thiết diện polime sóng cực ngắn thấu kính van 7 tảo Giải và biện luận phương... cành nồng độ vũ trụ toán đại số 8 benzen hoán vị gen gang sinh sản hữu tính ngoại tiếp oxit Tiếp tuyến tại 1 điểm kim loại Xác suất của biến cố quang trung Phép chiếu song song... Hệ thức nghiệm trái dấu

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Chưng minh ba điểm thẳng hàng trong

Tính giá trị của biểu thức trong

Rút gọn biểu thức trong

Lập phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác trong

Giải phương trình trong

Tìm tập xác định của hàm số trong

Sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số trong

Lập phương trình các parabol trong

Vẽ đồ thị các hàm số trong

Giải bất phương trình trong

Tìm toạ độ trực tâm của tam giác trong

Giải hệ phương trình trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

phương trình chứa căn bậc ba trong

Cho hỏi trong

Tính hiệu suất phản ứng trong

Xác định công thức phân tử của ankan trong

Viết công thức cấu tạo có thể của hợp chất trong

Viết phương trình phản ứng theo sơ đồ trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay