Tính cường độ dòng điện trong mạch

Lượt xem : 75 | Cập nhật : 2015-12-27 03:15:29


Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ ampekế chỉ 0,35 A
a. Số chỉ của Ampekế là bao nhiêu khi mắc vào
vị trí giữa hai đèn và sau đèn 2
b. Cường độ dòng điện qua Đ1 và Đ2 là bao nhiêu ?
Resized Image

Đóng góp bởi : landadep

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : vật lý 7 | cường độ dòng điện | ampe kế |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Vẽ sơ đồ mạch điện trong

Đổi các đơn vị trong

Quy ước chiều dòng điện trong

Giải và biện luận phương trình trong

Chưng minh ba điểm thẳng hàng trong

Tính giá trị của biểu thức trong

Rút gọn biểu thức trong

Lập phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác trong

Giải phương trình trong

Tìm tập xác định của hàm số trong

Sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số trong

Lập phương trình các parabol trong

Vẽ đồ thị các hàm số trong

Giải bất phương trình trong

Tìm toạ độ trực tâm của tam giác trong

Giải hệ phương trình trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

phương trình chứa căn bậc ba trong

Cho hỏi trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay