Xác định giao điểm của đường thắng và mặt phẳng

Lượt xem : 21 | Cập nhật : 2016-01-06 02:41:04

Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình bình hành. Gọi M, N là trung điểm của SA, SC.
a/ Xác định giao điểm của SD và mặt phẳng (BMN).
b/ Gọi E, F lần lượt là giao điểm của (BMN) và AD, CD. Chứng minh rằng EF//AC.

Đóng góp bởi : hatim

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : toán 11 | giao điểm | mặt phẳng | hình chóp | trung điểm |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Khai triển biểu thức trong

Giải các phương trình lượng giác trong

Tính cường độ dòng điện chạy qua đèn trong

Tính giá trị hiệu điện thế giữa hai điểm trong

Bài tập về hai bình thông nhau trong

Tính trọng lượng riêng của vật trong

Bài tập vật lý 7 hay trong

Qui trình lắp đặt bảng điện trong

Vẽ sơ đồ mạch điện 1 trong

Vẽ ảnh của mũi tên đặt trước gương phẳng trong

Biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn trong

Tìm giá trị góc tới trong

Định luật truyền thẳng của ánh sáng trong

Vẽ tia sáng từ điểm tới gương trong

Tính chất mang điện của các nguyên tử trong

Vẽ đường đi của tia sáng trong

Tính cường độ dòng điện trong mạch trong

Vẽ sơ đồ mạch điện trong

Đổi các đơn vị trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay