Tính số phần tử

Lượt xem : 20 | Cập nhật : 2016-01-06 02:49:01

Một giỏ đựng 20 quả càu được đánh số từ 1 đến 20 trong đó có 15 quả cầu đỏ và 5 quả xanh. Lấy ngẫu nhiên 3 quả :
a. tính số phần tử của không gian mẫu
b. tính xác suất đẻ chọn 3 quả cung màu
c. tính xác suất để chọn được ít 1 quả cầu màu xanh

Đóng góp bởi : hatim

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : tính số phần tử | toán 11 | tính xác suất |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

điểm Progesteron Góc và cung lượng giác tiếng ồn hiệu điện thế hiệu dụng tương tác cộng gộp amino Hệ phương trình đẳng cấp ma sát trạng thái đơn Đất Thống kê phát xít đức Giải và biện luận bất... toàn quốc kháng chiến chương I quỳ tím Phương trình trùng phương chu kì bán rã kim loại Elip saccaraza Hình hộp chữ nhật phân tử mARN Định lý Cô sin trong tam giác sản lượng lương thực xã hội phong kiến giao phối sinh học 10. Tích phân hàm lôgarit phân tích đa thức hàn số mạch dao động Batixta thụ tinh khí hậu gió mùa Tổng các số hạng ung thư Giá trị lớn nhất phép chia

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Viết khai triển của biểu thức trong

Giải phương trình trong

Lập các chữ số trong

Tính xác suất trong

Xác định giao điểm của đường thắng và mặt phẳng trong

Khai triển biểu thức trong

Giải các phương trình lượng giác trong

Tính cường độ dòng điện chạy qua đèn trong

Tính giá trị hiệu điện thế giữa hai điểm trong

Bài tập về hai bình thông nhau trong

Tính trọng lượng riêng của vật trong

Bài tập vật lý 7 hay trong

Qui trình lắp đặt bảng điện trong

Vẽ sơ đồ mạch điện 1 trong

Vẽ ảnh của mũi tên đặt trước gương phẳng trong

Biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn trong

Tìm giá trị góc tới trong

Định luật truyền thẳng của ánh sáng trong

Vẽ tia sáng từ điểm tới gương trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay