Ảnh của thấu kính phân kì

Lượt xem : 193 | Cập nhật : 2016-01-06 03:12:28

Đặt một vật sáng AB trước thấu kính phân kỳ thu được ảnh A’B’ là:
A. ảnh ảo, ngược chiều với vật, luôn nhỏ hơn vật.
B. ảnh ảo, cùng chiều với vật, luôn nhỏ hơn vật.
C. ảnh ảo, ngược chiều với vật, luôn lớn hơn vật.
D. ảnh thật, cùng chiều, và lớn hơn vật.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : hatim

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Ảnh của thấu kính phân kì | thấu kính phân kì | ảnh ảo | ảnh thật | vật lý 9 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Hệ phương trình bậc hai hai ẩn Hai mặt phẳng vuông góc Hệ trục tọa độ hinh mômen quán tính tính tích Elip lực kế hạt trần mã di truyền quang điện ngoài hệ SI Giá trị của biểu thức cách li sinh thái nhóm đất chính chủ nô Tiếp tuyến tại 1 điểm trục nhỏ sứa phản xạ sóng số lượng Giải phương trình phân cực Miền nghiệm của bất biện luận phương trình Phép đối xứng trục dung dịch HCl điện từ Diện tích thiết diện Bất phương trình chứa tham số vận tốc oxit nguyên sinh nghành trồng trọt sự ngưng tụ khúc xạ sóng dao động điện từ tâm nhĩ núi đồng hợp tử

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Khái niệm về thấu kính phân kỳ trong

Tính hiệu điện thế hai đầu dây trong

Tác dụng của dòng điện xoay chiều trong

Hoàn thành các phương trình trong

Tính khối lượng kim loại trong hỗn hợp trong

Viết các phương trình phản ứng xảy ra trong

Phân biệt hai khí không màu trong

Viết phương trình biểu diễn các biến hoá trong

Tính tổng các số hạng trong

Tìm công bội của cấp số nhân trong

Tính giao tuyến 2 mặt phẳng trong

Tính số phần tử trong

Viết khai triển của biểu thức trong

Giải phương trình trong

Lập các chữ số trong

Tính xác suất trong

Xác định giao điểm của đường thắng và mặt phẳng trong

Khai triển biểu thức trong

Giải các phương trình lượng giác trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay