Đặc điểm của mắt cận, mắt lão

Lượt xem : 3.453 | Cập nhật : 2016-01-06 03:21:47

Nêu được đặc điểm của mắt cận, mắt lão và cách khắc phục: tật cận thị và tật mắt lão.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : hatim

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : mắt cận | mắt lão | vật lý 9 | khắc phục tật cận thị | khắc phục mắt lão thị |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

AIDS chăn nuôi Các phép toán mũ lôgarit mạch hở ảnh ảo sinh học Khoảng cách từ 1 điểm rêu Số gia Hệ phương trình lượng giác nhân tạo tốc độ góc Amilaza mạch điện xoay chiều môi trường sống Định lý Cô sin trong tam giác tử ngoại nhân tử lý thuyết sinh học 9 sinh thái vật lí nhôm vận chuyển biên giới tư hữu cơ năng Phương trình chứa căn Đường hypebol vân tối Ý nghĩa cơ học của đạo hàm trung đại điều kiện xác định át lát Phương trình chứa ẩn ở mẫu phân tích vectơ Chính tắc hạt nảy mầm thời đường hệ tọa độ Phương trình Hệ phương

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tạo ảnh của mắt và máy ảnh trong

Các nguồn phát ánh sáng trắng trong

Công dụng của máy biến thế trong

Đặc điểm của kính lúp trong

Ảnh của thấu kính phân kì trong

Khái niệm về thấu kính phân kỳ trong

Tính hiệu điện thế hai đầu dây trong

Tác dụng của dòng điện xoay chiều trong

Hoàn thành các phương trình trong

Tính khối lượng kim loại trong hỗn hợp trong

Viết các phương trình phản ứng xảy ra trong

Phân biệt hai khí không màu trong

Viết phương trình biểu diễn các biến hoá trong

Tính tổng các số hạng trong

Tìm công bội của cấp số nhân trong

Tính giao tuyến 2 mặt phẳng trong

Tính số phần tử trong

Viết khai triển của biểu thức trong

Giải phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay