Vẽ ảnh của vật qua thấu kính

Lượt xem : 231 | Cập nhật : 2016-01-06 03:24:53

Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 10cm, một vật AB cao 5cm. Điểm A nằm trên trục chính và cách quang tâm O một đoạn 30cm.
a) Vẽ ảnh của vật AB qua thấu kính đó( vẽ theo tỉ lệ tùy ý ). Nêu tính chất của ảnh? (1.0đ)
b) Nếu ảnh cách quang tâm O một đoạn 15 cm. Tính chiều cao của ảnh? (1.0đ)

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : hatim

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : trục chính | quang tâm | vật lý 9 | thấu kính |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Phương pháp toạ độ trong lưu huỳnh Phương trình vô tỉ Hệ phương trình bậc hai hai ẩn đột biến Phương pháp toạ độ trong... Cấp số cộng lục địa thân nhiệt tế bào sinh dưỡng phân cực NaCl nghiệm phương trình ưu thế lai hóa học 12 quãng đường Dãy số giảm điều kiện xác định độ cứng điện trở thuần nhiệt độ cơ thể amino Đạo hàm cấp hai ATP đồng hợp Góc và cung lượng giác dung dịch biểu diễn nghiệm ma sát pha dao động thuốc lá Tâm đường tròn diện tích các tam giác kiểm tra sinh học 10 hiệp định dân số hình học thận cá sản lượng điện Dấu của nhị thức bậc nhất

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Đặc điểm của mắt cận, mắt lão trong

Tạo ảnh của mắt và máy ảnh trong

Các nguồn phát ánh sáng trắng trong

Công dụng của máy biến thế trong

Đặc điểm của kính lúp trong

Ảnh của thấu kính phân kì trong

Khái niệm về thấu kính phân kỳ trong

Tính hiệu điện thế hai đầu dây trong

Tác dụng của dòng điện xoay chiều trong

Hoàn thành các phương trình trong

Tính khối lượng kim loại trong hỗn hợp trong

Viết các phương trình phản ứng xảy ra trong

Phân biệt hai khí không màu trong

Viết phương trình biểu diễn các biến hoá trong

Tính tổng các số hạng trong

Tìm công bội của cấp số nhân trong

Tính giao tuyến 2 mặt phẳng trong

Tính số phần tử trong

Viết khai triển của biểu thức trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay