Tính đạo hàm của hàm số

Lượt xem : 242 | Cập nhật : 2016-01-10 02:57:49

Tính đạo hàm của

Resized Image
theo hai cỏch sau:

Resized Image
Hãy chọn cách đúng?
Chỉ (II) B. Cả hai đều sai C. Chỉ (I) D. Cả hai đều đúng

Đóng góp bởi : suty

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : tính đạo hàm | hàm số | toán 11 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Bất phương trình bậc nhất biện luận phương trình sự tiến hóa số hạng đoạn mạch xoay chiều cách li địa lí sóng ngang ruồi giấm cận thị tạo giống bản đồ gen giao phối dây thuần cảm đối xứng cúm số thực trai địa hình Biểu thức tọa độ Hyperbol Xác định vị trí đột biến tiền phôi ngẫu phối diện tích các tam giác chọn lọc tự nhiên đơn tính đại dương khí hậu nhiệt đới gió mùa hoa thụ phấn mạch xoay chiều thế kỉ XIX Phương trình tham số của... dải sóng crom thế năng Tiếp tuyến tại 1 điểm Phương trình elip lipit chuyển gen nhiệt độ nóng chảy

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Xác định cường độ dòng điện trong

Vẽ đường đi của tia sáng trong

Tính số vòng dây của biến trở trong

Vẽ ảnh của vật qua thấu kính trong

Đặc điểm của mắt cận, mắt lão trong

Tạo ảnh của mắt và máy ảnh trong

Các nguồn phát ánh sáng trắng trong

Công dụng của máy biến thế trong

Đặc điểm của kính lúp trong

Ảnh của thấu kính phân kì trong

Khái niệm về thấu kính phân kỳ trong

Tính hiệu điện thế hai đầu dây trong

Tác dụng của dòng điện xoay chiều trong

Hoàn thành các phương trình trong

Tính khối lượng kim loại trong hỗn hợp trong

Viết các phương trình phản ứng xảy ra trong

Phân biệt hai khí không màu trong

Viết phương trình biểu diễn các biến hoá trong

Tính tổng các số hạng trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay