Tính đạo hàm của các hàm số

Lượt xem : 225 | Cập nhật : 2016-01-10 08:22:21

1.Tính đạo hàm của các hàm số sau:
Resized Image
2.). Cho hàm số

Resized Imagecó đồ thị là (C).
Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng y=4x+7.

Đóng góp bởi : suty

Thành viên đã lưu bài này : suty |

Thể loại bài tập : tính đạo hàm | toán 11 | phương trình tiếp tuyến |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tính liên tục của hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị trong

Tính đạo hàm trong

Tìm các giới hạn trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Bài tập về đạo hàm trong

Tính đạo hàm của hàm số trong

Xác định cường độ dòng điện trong

Vẽ đường đi của tia sáng trong

Tính số vòng dây của biến trở trong

Vẽ ảnh của vật qua thấu kính trong

Đặc điểm của mắt cận, mắt lão trong

Tạo ảnh của mắt và máy ảnh trong

Các nguồn phát ánh sáng trắng trong

Công dụng của máy biến thế trong

Đặc điểm của kính lúp trong

Ảnh của thấu kính phân kì trong

Khái niệm về thấu kính phân kỳ trong

Tính hiệu điện thế hai đầu dây trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay