Tính tích phân

Lượt xem : 140 | Cập nhật : 2016-01-10 03:33:26

Tính tích phân:
Resized Image

Giải hệ phương trình:
Resized Image

Đóng góp bởi : suty

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : tính tích phân | toán 11 | giải hệ phương trình |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Giải bất phương trình trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm hệ số của số hạng trong

Tính đạo hàm của các hàm số trong

Tính liên tục của hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị trong

Tính đạo hàm trong

Tìm các giới hạn trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Bài tập về đạo hàm trong

Tính đạo hàm của hàm số trong

Xác định cường độ dòng điện trong

Vẽ đường đi của tia sáng trong

Tính số vòng dây của biến trở trong

Vẽ ảnh của vật qua thấu kính trong

Đặc điểm của mắt cận, mắt lão trong

Tạo ảnh của mắt và máy ảnh trong

Các nguồn phát ánh sáng trắng trong

Công dụng của máy biến thế trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay