Tính giá trị của biểu thức

Lượt xem : 47 | Cập nhật : 2016-01-10 09:33:43

Resized Image

Đóng góp bởi : suty

Thành viên đã lưu bài này : suty |

Thể loại bài tập : toán 11 | tính giá trị biểu thức |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

sinh học 10 Hình lập phương lai tạo điện xoay chiều hình cầu quang hợp ankylbezen độ tan đột biến gen điện trở tọa độ Quy tắc đếm cơ bản sóng cực ngắn axitamin cảm ứng điện từ noãn giao động điều hòa thần kinh Khoảng cách từ 1 điểm CHứng minh Đồ thị Đẳng thức Bất phương trình chứa... phần trăm các chất giun sán ly 7 Cực trị của hàm số sử dụng lao động tần số góc Số học trung tuyến bức xạ. sinh học 12 kiềm vị ngữ Đường thẳng tiếp xúc đường cong tọa độ trọng tâm Hệ phương trình bậc hai hai ẩn tính trạng Hai mặt phẳng vuông góc

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Rút gọn biểu thức trong

Lập phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác trong

Giải phương trình có tham số trong

Tìm tập xác định của hàm số trong

Tìm giao điểm của mặt phẳng với đường thẳng trong

Vẽ các parabol trong

Lập phương trình đường thẳng trong

Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng trong

Xét tính đơn điệu các hàm số sau: trong

Xét tính chẳn lẽ của hàm số trong

Tìm miền xác định của các hàm số trong

Tìm toạ độ trực tâm của tam giác trong

Biện luận số nghiệm của phương trình trong

Tính thể tích khối chóp trong

Tính tích phân trong

Giải bất phương trình trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm hệ số của số hạng trong

Tính đạo hàm của các hàm số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay