Viết phương trình đường thẳng

Lượt xem : 164 | Cập nhật : 2016-01-10 04:39:37

Cho điểm M(2, 4) và đ.tròn C) có ph.trình:

Resized Image
a) Xác định tâm I và bán kính R của đường tròn
b) Viết ph.trình tiếp tuyến d của C) song song với đường thẳng x + y = 0
c) Viết pt đường thẳng Resized Imagequa M cắt C) tại 2 điểm A, B sao cho M là trung điểm của AB

Đóng góp bởi : suty

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : toán 11 | phương trình đường thẳng | bán kính | phương trình tiếp tuyến |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Giải và biện luận phương trình trong

Viết phương trình tham số trong

Viết phương trình đường tròn đi qua 3 điểm trong

Tính giá trị của biểu thức trong

Rút gọn biểu thức trong

Lập phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác trong

Giải phương trình có tham số trong

Tìm tập xác định của hàm số trong

Tìm giao điểm của mặt phẳng với đường thẳng trong

Vẽ các parabol trong

Lập phương trình đường thẳng trong

Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng trong

Xét tính đơn điệu các hàm số sau: trong

Xét tính chẳn lẽ của hàm số trong

Tìm miền xác định của các hàm số trong

Tìm toạ độ trực tâm của tam giác trong

Biện luận số nghiệm của phương trình trong

Tính thể tích khối chóp trong

Tính tích phân trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay