Hoàn thành sơ đồ phản ứng hóa học

Lượt xem : 233 | Cập nhật : 2016-01-13 03:53:56

1. Hoàn thành sơ đồ phản ứng hóa học sau: (2 điểm)

Resized Image
2. Hoàn thành các phương trình hóa học sau: (2 điểm)
Resized Image

Đóng góp bởi : banhtroitau

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : sơ đồ phản ứng hóa học | hóa học 8 |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Viết các phương trình hoá học trong

Hoàn thành các phương trình hoá học trong

Lập công thức phân tử trong

Viết phương trình hóa học trong

Tính thế tích khi oxi trong

Hoàn thành các PTHH trong

Các thành phần chính trong hệ sinh thái trong

Khái niệm đột biến gen trong

Những biến đổi hình thái của NST trong

Biện pháp bảo vệ tài nguyên rừng trong

Cách bón phân hóa học trong

Vẽ quy trình nuôi cấy mô tế bào trong

Khái niệm độ phì nhiêu của đất trong

Thí nghiệm khảo nghiệm giống cây trồng trong

Liên kết của enzim trong

Cấu trúc hóa học của ATP trong

Chức năng của Ti thể trong

Chức năng của màng sinh chất trong

Chức năng của ADN trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay