Tính thể tích khí thoát ra trong phản ứng

Lượt xem : 227 | Cập nhật : 2016-01-17 03:52:45

Cho 2,02 g hỗn hợp Mg và Zn vào cốc (1) đựng 200ml dung dịch HCl. Sau phản ứng cô cạn dung dịch được 4,86 g chất rắn. Cho 2,02 g hỗn hợp trên vào cốc (2) đựng 400ml ung dịch HCl như trên, sau phản ứng cô cạn dung dịch được 5,57 g chất rắn.
a. Tính thể tích khí thoát ra ở cốc (1) (đkc)
b. Tính nồng độ mol/l của dung dịch HCl.

Đóng góp bởi : hangdonggia

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : dung dịch HCl | hóa học 10 | thể tích khí |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

cấu hình Electron Số hạng tổng quát giống cây trồng duỗi xoắn Biểu thức tọa độ Công thức cộng đối với vị ngữ Bất phương trình bậc nhất 1 ẩn phiên mã tọa độ trọng tâm góc sử 10 Phương trình Hệ phương cường độ âm Hai mặt phẳng song song vô số nghiệm sóng dài lý 10 tần số âm kiểu hình cành tụ điện Phương trình chính tắc của hypebol sóng cực ngắn cuộn cảm đấu tranh sinh học mất đoạn ống tiêu hóa hợp tử ARN sự đông máu Giải phương trình giao thoa ánh sáng thể khảm quang lập bảng máy biến thế tam giác Tích phân từng phần Đa thức

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Hoàn thành các phương trình trong

Khái niệm liên kết đơn trong

Xác định phần trăm các chất trong

Cân bằng các phương trình hoá học trong

Tính nồng độ chất trong dung dịch trong

Tìm vị trí cân bằng trong phản ứng trong

Thực hiện dãy biến hóa trong

Viết phương trình hóa học trong

Viết công thức phân tử của 2 axit trong

Tính khối lượng chất rắn thu được trong

Hoàn thành các phương trình phản ứng trong

Cân bằng các phương trình trong

Tính khối lượng kết tủa trong

Hoàn thành các phương trình hóa học trong

Hãy phân loại và gọi tên các chất trong

Tính nồng độ mol của dung dịch trong

Tìm chất còn dư trong phản ứng trong

Hoàn thành sơ đồ phản ứng hóa học trong

Viết các phương trình hoá học trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay