Tính nồng độ mol các chất

Lượt xem : 172 | Cập nhật : 2016-01-17 04:18:23

1,Cho 69,6g mangan ddioxit tác dụng hết với dd HCl đặc. Toàn bộ khí clo sinh ra được hấp thụ hết vào 500ml dd NaOH 4M. Tính nồng độ mol các chất có trong dd thu được.

2, Đốt cháy khí H2S trong oxi (dư). Dẫn toàn bộ khí thu được qua dung dịch KMnO4, nhận thấy dung dịch mất màu tím. Viết PTHH của các phản ứng xảy ra.

Cho:Na=23 Mg=24 Fe=56 S=32 O=16 Al=27

Đóng góp bởi : hangdonggia

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : nồng độ mol | hóa học 10 | phương trình phản ứng hóa học |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Bất phương trình chứa... sử 11 sinh tinh Giải bài toán bằng cách Bất phương trình có chứa tham số bệnh ung thư cành cây Tam thức bậc hai thể tích tứ diện bảng biến thiên vật thể tròn xoay điện trở thuần phản ứng trùng hợp cá chép nghiệm trái dấu tư hữu hoa thụ phấn hàn số trường sơn bắc Vị trí tương đối tính trạng Cầu thận đỉa cấu hình Phương trình tích ATP tụ điện bảo vệ môi trường Bất đẳng thức Cô si lý thuyết sinh học 9 Hai đường thẳng vuông lai thuận thân nhiệt quy luật phân li kết tủa GTNN Thể tích khối lăng trụ su 8 cấu tạo ngoài lăng kính

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Hoàn thành chuỗi phản ứng trong

Hoàn thành Phương trình hóa học trong

Xác định nguyên tử khối của chất trong

Sắp xếp chiều tăng dần tính kim loại trong

Viết cấu hình electron trong

Xác định số khối mỗi đồng vị trong

Xác định công thức phân tử của hợp chất trong

Nguyên tắc chung để điều chế clo trong

Vai trò của các chất trong phản ứng trong

Tính thể tích khí thoát ra trong phản ứng trong

Hoàn thành các phương trình trong

Khái niệm liên kết đơn trong

Xác định phần trăm các chất trong

Cân bằng các phương trình hoá học trong

Tính nồng độ chất trong dung dịch trong

Tìm vị trí cân bằng trong phản ứng trong

Thực hiện dãy biến hóa trong

Viết phương trình hóa học trong

Viết công thức phân tử của 2 axit trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay