Thu gọn và sắp xếp các đa thức

Lượt xem : 107 | Cập nhật : 2016-01-22 03:48:44

Cho hai đa thức:

Resized Image
a/ Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo lũy thừa giảm của biến.
b/ Tính P(x) + Q(x)
c/ Tìm nghiệm của đa thức H(x) = P(x) + Q(x)

Đóng góp bởi : hatim

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : thu gọn đa thức | toán 7 | sắp xếp theo lũy thừa |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Vật lí trong

Tính quãng đường vật chuyển động trong

Nội dung ba định luật Niu-Tơn trong

Viết phương trình vận tốc trong

Cơ chế hợp tác ASEAN trong

Đặc điểm cơ bản điều kiện tự nhiên của Nhật Bản trong

Nguy đe dọa đến hòa bình thế giới trong

Tổ chức kinh tế viết tắt là EU trong

Nguyên nhân tạo nên hoang mạc ở châu Phi trong

Đặc điểm dân cư- xã hội Trung Quốc trong

Khó khăn của các nước đang phát triển trong

Ô-xtrâylia nước có nền công nghiệp phát triển cao trong

Kinh tế của khu vực Đông Nam Á trong

MỤC ĐÍCH, THỂ CHẾ CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU trong

EU LÀ TRUNG TÂM KINH TẾ HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI? trong

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN HOA KÌ trong

Tính nồng độ mol các chất trong

Hoàn thành chuỗi phản ứng trong

Hoàn thành Phương trình hóa học trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay