Tổng các tần số của dấu hiệu thống kê

Lượt xem : 202 | Cập nhật : 2016-01-22 03:53:04

Kết quả thống kê số từ dùng sai trong cac bài văn của lớp 7 được cho trong bảng sau:
Resized Image

Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây:
a)Tổng các tần số của dấu hiệu thống kê là:
A.36 B.40 C.38
b)Số cácgiá trị khác nhau của dấu hiệu là :
A.8 B.40 C.9

Đóng góp bởi : hatim

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : tần số | dấu hiệu thống kê | toán 7 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

khí quyển tổng trở Dấu của tam thức bậc hai chất dự trữ gen dị hợp pha dao động Batixta phản ứng Vẽ đồ thị hàm số Hình giải tích trong mặt phẳng Vị trí tương đối của 2 Cô sin thấu kính nam châm điện mù màu đạo hàm của hàm số phản ứng nhiệt hạch số nguyê Phương trình tham số của tính chẵn phân tích đa thức thành nhân tử Hoán vị hợp chất nghiệm phương trình Phương trình bậc nhất hypebol Hàm số lẻ vĩ độ loài hoạt động của tim Phương pháp quy nạp toán học etilen Hình hộp chữ nhật hổ trắng số hữu tỉ Hàm số bậc ba Nguyên hàm electron tần số hoán vị lực loren

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Lập bảng tần số trong

Chứng minh 3 điểm thẳng hàng trong

Thu gọn và sắp xếp các đa thức trong

Vật lí trong

Tính quãng đường vật chuyển động trong

Nội dung ba định luật Niu-Tơn trong

Viết phương trình vận tốc trong

Cơ chế hợp tác ASEAN trong

Đặc điểm cơ bản điều kiện tự nhiên của Nhật Bản trong

Nguy đe dọa đến hòa bình thế giới trong

Tổ chức kinh tế viết tắt là EU trong

Nguyên nhân tạo nên hoang mạc ở châu Phi trong

Đặc điểm dân cư- xã hội Trung Quốc trong

Khó khăn của các nước đang phát triển trong

Ô-xtrâylia nước có nền công nghiệp phát triển cao trong

Kinh tế của khu vực Đông Nam Á trong

MỤC ĐÍCH, THỂ CHẾ CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU trong

EU LÀ TRUNG TÂM KINH TẾ HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI? trong

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN HOA KÌ trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay