Tính giá trị của biểu thức

Lượt xem : 142 | Cập nhật : 2016-01-22 03:57:04

Tính giá trị của biểu thức:
Resized Image

Đóng góp bởi : hatim

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Tính giá trị của biểu thức | toán 7 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

cách li sinh sản quá trình phiên mã công nghệ tế bào Ứng dụng tích phân để tốc độ truyền sóng hay ánh sáng đơn Phương trình đường thẳng... Đẳng thức Đường thẳng song song mặt phẳng hình dạng po trường sơn nam mangan nghiệm phân biệt Diện tích thiết diện cách mạng đậu hà lan thể tam bội Trục đối xứng giao phấn lực kế Phân bố xác suất của pin 2 đường sóng ngang Bất phương trình ôn đới lục địa đường phân giác Bất đẳng thức Cô si mômen quán tính đồng số trung khối lượng riêng lực loren thủy tính Phép đối xứng trục hoạt động của tim dung dịch mất nhãn Đường thẳng vuông góc

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Vẽ đồ thị hàm số trong

Thực hiện phép tính trong

Tổng các tần số của dấu hiệu thống kê trong

Lập bảng tần số trong

Chứng minh 3 điểm thẳng hàng trong

Thu gọn và sắp xếp các đa thức trong

Vật lí trong

Tính quãng đường vật chuyển động trong

Nội dung ba định luật Niu-Tơn trong

Viết phương trình vận tốc trong

Cơ chế hợp tác ASEAN trong

Đặc điểm cơ bản điều kiện tự nhiên của Nhật Bản trong

Nguy đe dọa đến hòa bình thế giới trong

Tổ chức kinh tế viết tắt là EU trong

Nguyên nhân tạo nên hoang mạc ở châu Phi trong

Đặc điểm dân cư- xã hội Trung Quốc trong

Khó khăn của các nước đang phát triển trong

Ô-xtrâylia nước có nền công nghiệp phát triển cao trong

Kinh tế của khu vực Đông Nam Á trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay