Khái niệm về dấu hiệu thống kê

Lượt xem : 150 | Cập nhật : 2016-01-22 03:59:45

Điều tra năng suất lúa xuân tại 30 hợp tác xã trong một huyện người ta được bảng sau ( tính theo tạ / ha)
Resized Image

a) Dấu hiệu thống kê là gì ?
b) Lập bảng ''tần số'' và nhận xét.
c) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.
d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.

Đóng góp bởi : hatim

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : dấu hiệu thống kê | toán 7 | bảng tần số | vẽ biểu đồ |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Tích phân hàm chứa căn thức chất khoáng nguyên tử hidro hoocmon lý thuyết sinh học 9 chu kì Giới hạn của hàm số tại vô cực sóng thủy phân axit no đơn chức khảo sát sự biến thiên đột biến tiền phôi chuông điện chọn lọc tự nhiên enzim hạt nảy mầm Định lý Cô sin trong tam giác kiết lị Hai đường thẳng song chân không nhân chuẩn Thiết diện lưu huỳnh asean Phương trình chứa căn thoái hóa tứ giác đều mangan KOH benzen Phương trình của mặt phẳng Đạo hàm của hàm số lượng giác Hình giải tích trong không gian biển châu âu át lát địa lý Vi phân của hàm số nội tiếp đường tròn thể tích hình hộp thí nghiệm 2 lá mầm

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tính giá trị của biểu thức trong

Vẽ đồ thị hàm số trong

Thực hiện phép tính trong

Tổng các tần số của dấu hiệu thống kê trong

Lập bảng tần số trong

Chứng minh 3 điểm thẳng hàng trong

Thu gọn và sắp xếp các đa thức trong

Vật lí trong

Tính quãng đường vật chuyển động trong

Nội dung ba định luật Niu-Tơn trong

Viết phương trình vận tốc trong

Cơ chế hợp tác ASEAN trong

Đặc điểm cơ bản điều kiện tự nhiên của Nhật Bản trong

Nguy đe dọa đến hòa bình thế giới trong

Tổ chức kinh tế viết tắt là EU trong

Nguyên nhân tạo nên hoang mạc ở châu Phi trong

Đặc điểm dân cư- xã hội Trung Quốc trong

Khó khăn của các nước đang phát triển trong

Ô-xtrâylia nước có nền công nghiệp phát triển cao trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay