Tìm hệ số tỉ lệ

Lượt xem : 143 | Cập nhật : 2016-01-22 04:00:41

Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 6 thì y = 4
a) Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x.
b) Hãy biểu diễn y theo x.
c) Tính giá trị của y khi x = 15.

Đóng góp bởi : hatim

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : hệ số tỉ lệ | toán 7 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Tích phân kí sinh Chỉnh hợp đồng hợp tử sốt rét Hai đường thẳng đồng phẳng thể khảm Tính đạo hàm tiếp xúc sinh sản sóng dừng cường độ cực đại đạo hàm của hàm số nhóm máu toàn quốc kháng chiến hai mặt phẳng ẩn dụ HIV Môđun của số phức quốc tế thứ nhất Trọng tâm của tứ diện độ hụt khối hóa 12 nội tiếp đường tròn Phép tịnh tiến đồ thị phân tích vectơ Phương trình bậc 2 nhóm thực vật trung bình cộng Định lý sin trong tam giác tính chất từ Hình chiếu của điểm máu tam giác đều Biểu thức tọa độ khối lăng trụ Nghịch biến phân li độc lập cọc thủy tinh nam châm

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Khái niệm về dấu hiệu thống kê trong

Tính giá trị của biểu thức trong

Vẽ đồ thị hàm số trong

Thực hiện phép tính trong

Tổng các tần số của dấu hiệu thống kê trong

Lập bảng tần số trong

Chứng minh 3 điểm thẳng hàng trong

Thu gọn và sắp xếp các đa thức trong

Vật lí trong

Tính quãng đường vật chuyển động trong

Nội dung ba định luật Niu-Tơn trong

Viết phương trình vận tốc trong

Cơ chế hợp tác ASEAN trong

Đặc điểm cơ bản điều kiện tự nhiên của Nhật Bản trong

Nguy đe dọa đến hòa bình thế giới trong

Tổ chức kinh tế viết tắt là EU trong

Nguyên nhân tạo nên hoang mạc ở châu Phi trong

Đặc điểm dân cư- xã hội Trung Quốc trong

Khó khăn của các nước đang phát triển trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay