Tìm hệ số tỉ lệ

Lượt xem : 71 | Cập nhật : 2016-01-22 09:00:41

Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 6 thì y = 4
a) Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x.
b) Hãy biểu diễn y theo x.
c) Tính giá trị của y khi x = 15.

Đóng góp bởi : hatim

Thành viên đã lưu bài này : hatim |

Thể loại bài tập : hệ số tỉ lệ | toán 7 |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Khái niệm về dấu hiệu thống kê trong

Tính giá trị của biểu thức trong

Vẽ đồ thị hàm số trong

Thực hiện phép tính trong

Tổng các tần số của dấu hiệu thống kê trong

Lập bảng tần số trong

Chứng minh 3 điểm thẳng hàng trong

Thu gọn và sắp xếp các đa thức trong

Vật lí trong

Tính quãng đường vật chuyển động trong

Nội dung ba định luật Niu-Tơn trong

Viết phương trình vận tốc trong

Cơ chế hợp tác ASEAN trong

Đặc điểm cơ bản điều kiện tự nhiên của Nhật Bản trong

Nguy đe dọa đến hòa bình thế giới trong

Tổ chức kinh tế viết tắt là EU trong

Nguyên nhân tạo nên hoang mạc ở châu Phi trong

Đặc điểm dân cư- xã hội Trung Quốc trong

Khó khăn của các nước đang phát triển trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay