Vẽ đồ thị hàm số

Lượt xem : 142 | Cập nhật : 2016-01-22 04:02:37

Cho hàm số y = 2x và các điểm có tọa độ: A(- 2 ; - 4) ; B (3 ; 5)
a) Hãy xét xem các điểm A, B có thuộc đồ thị hàm số y = 2x không?
b) Vẽ đồ thị hàm số y = 2x trên hệ trục tọa độ xOy?

Đóng góp bởi : hatim

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Vẽ đồ thị hàm số | toán 7 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

đồng phân R các loại thân sản lượng lương thực nguyên tố N virut Hệ phương trình chứa tham số giáo dục quá trình phiên mã chuyển dịch cơ cấu kinh tế số dư vật lí thính nghiệm Đạo hàm cấp hai Khoảng cách từ 1 điểm bước sóng cách mạng dao động điện từ sinh dưỡng tài nguyên Tập hợp di truyền liên kết Hình vuông Ứng dụng vi phân vào... lai tế bào hácđi-vanbec biển châu âu hệ số ma sát Giải phương trình vận tốc truyền âm đỉa biến trở công thức hóa học Hệ bất phương trình lưu vực câu hỏi trắc nghiệm vật lý pin Phương trình số phức dung dịch HCl thể đồng hợp

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Thực hiện phép tính trong

Tìm hệ số tỉ lệ trong

Khái niệm về dấu hiệu thống kê trong

Tính giá trị của biểu thức trong

Vẽ đồ thị hàm số trong

Thực hiện phép tính trong

Tổng các tần số của dấu hiệu thống kê trong

Lập bảng tần số trong

Chứng minh 3 điểm thẳng hàng trong

Thu gọn và sắp xếp các đa thức trong

Vật lí trong

Tính quãng đường vật chuyển động trong

Nội dung ba định luật Niu-Tơn trong

Viết phương trình vận tốc trong

Cơ chế hợp tác ASEAN trong

Đặc điểm cơ bản điều kiện tự nhiên của Nhật Bản trong

Nguy đe dọa đến hòa bình thế giới trong

Tổ chức kinh tế viết tắt là EU trong

Nguyên nhân tạo nên hoang mạc ở châu Phi trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay