Giải các phương trình lượng giác

Lượt xem : 261 | Cập nhật : 2016-01-27 07:25:03

Giải các phương trình sau :
Resized Image

Đóng góp bởi : chaoxuan

Thành viên đã lưu bài này : chaoxuan |

Thể loại bài tập : Giải các phương trình | phương trình lượng giác | toán 11 |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Chứng minh tứ giác là hình chóp đều trong

Giải bất phương trình trong

tim x,biet trong

Tính các giới hạn trong

Lập các tỉ lệ thức từ bốn số trong

Vẽ đồ thị hàm số trong

Thực hiện phép tính trong

Tìm hệ số tỉ lệ trong

Khái niệm về dấu hiệu thống kê trong

Tính giá trị của biểu thức trong

Vẽ đồ thị hàm số trong

Thực hiện phép tính trong

Tổng các tần số của dấu hiệu thống kê trong

Lập bảng tần số trong

Chứng minh 3 điểm thẳng hàng trong

Thu gọn và sắp xếp các đa thức trong

Vật lí trong

Tính quãng đường vật chuyển động trong

Nội dung ba định luật Niu-Tơn trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay