Giải các phương trình lượng giác

Lượt xem : 95 | Cập nhật : 2016-01-27 02:25:03

Giải các phương trình sau :
Resized Image

Đóng góp bởi : chaoxuan

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Giải các phương trình | phương trình lượng giác | toán 11 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

giới sóng trung trội sinh dục rễ iải hệ phương trình Phân bố xác suất 1 lá mầm Công thức trung tuyến di truyền liên kết biện luận số nghiệm tốc độ góc Bất đẳng thức Bu nhi a cốp xki Bất phương trình vô tỉ chuỗi polipeptit Phương trình quy về Dãy số tăng thước máy quang phổ Phương trình đường tròn Đường thẳng vuông góc Bài toán liên quan đến Tiếp tuyến tại 1 điểm Hàm số lôgarit cách li sinh sản cận thị cột sống Giải và biện luận bất... sinh sản sinh dưỡng cường độ cực đại Bất đẳng thức lượng giác các loại thân cây Góc giữa hai đường thẳng nghiệm gần đúng pháp tuyến Nitrobacter Ba thể tích tứ diện sự sôi Góc trong không gian

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Chứng minh tứ giác là hình chóp đều trong

Giải bất phương trình trong

tim x,biet trong

Tính các giới hạn trong

Lập các tỉ lệ thức từ bốn số trong

Vẽ đồ thị hàm số trong

Thực hiện phép tính trong

Tìm hệ số tỉ lệ trong

Khái niệm về dấu hiệu thống kê trong

Tính giá trị của biểu thức trong

Vẽ đồ thị hàm số trong

Thực hiện phép tính trong

Tổng các tần số của dấu hiệu thống kê trong

Lập bảng tần số trong

Chứng minh 3 điểm thẳng hàng trong

Thu gọn và sắp xếp các đa thức trong

Vật lí trong

Tính quãng đường vật chuyển động trong

Nội dung ba định luật Niu-Tơn trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay