Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất

Lượt xem : 90 | Cập nhật : 2016-01-27 07:36:09

Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của các hàm số :
Resized Image

Đóng góp bởi : chaoxuan

Thành viên đã lưu bài này : chaoxuan |

Thể loại bài tập : Tìm giá trị lớn nhất | tìm giá trị nhỏ nhất | toán 11 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Phương trình chính tắc của parabol đơn vị đo độ dài Đạo hàm Đạo hàm của hàm hợp kim loại Tích phân hàm lôgarit địa lí Hàm số lượng giác Phương trình tham số khối lượng số trung Lý lớp 6 phần trăm chuỗi thức ăn tứ bội tần số góc Bất phương trình chứa... tổng trở Tích phân hàm đa thức hoocmon trội hoàn toàn hóa học 12 Lập công thức cách li sinh sản Ứng dụng tích phân để Bắc mĩ saccarozơ Hàm số bậc hai tự cảm silic trạng thái đơn phân tử phôtpholipit quang điện trong parabol hệ tọa độ trung đại Diện tích thiết diện quang điện Na Trọng tâm của tứ diện

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Giải các phương trình lượng giác trong

Chứng minh tứ giác là hình chóp đều trong

Giải bất phương trình trong

tim x,biet trong

Tính các giới hạn trong

Lập các tỉ lệ thức từ bốn số trong

Vẽ đồ thị hàm số trong

Thực hiện phép tính trong

Tìm hệ số tỉ lệ trong

Khái niệm về dấu hiệu thống kê trong

Tính giá trị của biểu thức trong

Vẽ đồ thị hàm số trong

Thực hiện phép tính trong

Tổng các tần số của dấu hiệu thống kê trong

Lập bảng tần số trong

Chứng minh 3 điểm thẳng hàng trong

Thu gọn và sắp xếp các đa thức trong

Vật lí trong

Tính quãng đường vật chuyển động trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay