Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất

Lượt xem : 66 | Cập nhật : 2016-01-27 07:36:09

Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của các hàm số :
Resized Image

Đóng góp bởi : chaoxuan

Thành viên đã lưu bài này : chaoxuan |

Thể loại bài tập : Tìm giá trị lớn nhất | tìm giá trị nhỏ nhất | toán 11 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Phương trình chứa tham số Thể tích khối đa diện cơ quan sinh dưỡng chùm sáng dung dịch HCl đảo đoạn Fe amino Lý lớp 6 cấu trúc vật lý Phương trình chứa ẩn ở mẫu công suất tiêu thụ Diện tích tam giác cường độ Tam thức bậc hai lịch sử 12 rừng rậm Nam Phi Công thức trung tuyến lai phân tích châu chấu đất mùn Dạng lượng giác của số phức Hệ phương trình đối xứng Tích vô hướng Ancol etylic hệ thần kinh CuO tập con vật lý 10. Biểu thức tọa độ của các Dãy số giảm đối xứng tâm động vật kí sinh Dấu của tam thức thủy tính Bất phương trình bậc nhất Góc giữa hai mặt phẳng phiên mã Công thức biến tổng thành tích

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Giải các phương trình lượng giác trong

Chứng minh tứ giác là hình chóp đều trong

Giải bất phương trình trong

tim x,biet trong

Tính các giới hạn trong

Lập các tỉ lệ thức từ bốn số trong

Vẽ đồ thị hàm số trong

Thực hiện phép tính trong

Tìm hệ số tỉ lệ trong

Khái niệm về dấu hiệu thống kê trong

Tính giá trị của biểu thức trong

Vẽ đồ thị hàm số trong

Thực hiện phép tính trong

Tổng các tần số của dấu hiệu thống kê trong

Lập bảng tần số trong

Chứng minh 3 điểm thẳng hàng trong

Thu gọn và sắp xếp các đa thức trong

Vật lí trong

Tính quãng đường vật chuyển động trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay