Tính công sai của cấp số cộng

Lượt xem : 173 | Cập nhật : 2016-01-27 02:45:25

Xác định số hạng đầu và công sai của cấp số cộng có
Resized Image

Đóng góp bởi : chaoxuan

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : công sai | cấp số cộng | toán 11 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

dao động điện từ peptit Mặt cầu khung dao động phân giác của góc vật lý Phép chiếu song song tạo giống nguyên tố P ôn đới hải dương menden kí sinh sóng dài Ostrogen nước brom sinh sản sinh dưỡng mặt trời nội tiếp đường tròn đa phân tốc độ góc đột biến đa bội khu vực Châu Á lưỡng cư Các dạng phương trình claiphento hy lạp rô ma vẽ biểu đồ Bất đẳng thức tổ hợp Hiệu suất Khảo sát hàm số sinh dục Hàm số liên tục trên 1 khoảng giao động điều hòa Tích vô hướng của 2 véc tơ Vị trí tương đối trong mặt phẳng nước javen Giải tam giác .. tự thụ phấn kiết lị

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Giải phương trình: trong

Xác định giao tuyến của mặt phẳng với đường thẳng trong

Khai triển biểu thức trong

Viết phương trình đường tròn trong

Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trong

Giải các phương trình lượng giác trong

Chứng minh tứ giác là hình chóp đều trong

Giải bất phương trình trong

tim x,biet trong

Tính các giới hạn trong

Lập các tỉ lệ thức từ bốn số trong

Vẽ đồ thị hàm số trong

Thực hiện phép tính trong

Tìm hệ số tỉ lệ trong

Khái niệm về dấu hiệu thống kê trong

Tính giá trị của biểu thức trong

Vẽ đồ thị hàm số trong

Thực hiện phép tính trong

Tổng các tần số của dấu hiệu thống kê trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay