Tính công sai của cấp số cộng

Lượt xem : 161 | Cập nhật : 2016-01-27 02:45:25

Xác định số hạng đầu và công sai của cấp số cộng có
Resized Image

Đóng góp bởi : chaoxuan

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : công sai | cấp số cộng | toán 11 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

hàn số Tiếp tuyến tại 1 Hình lăng trụ chương I Giải và biện luận hệ hai Đạo hàm của hàm số tại 1 điểm Vec tơ hệ mặt trời Bắc mĩ Mệnh đề phủ định thằn lằn Bất đẳng thức Cô si văn hóa châu á Tích phân lượng giác Hiệu suất phân hóa sóng dài canxi Các dạng phương trình... tư bản chủ nghĩa Phương trình gen dị hợp Phương trình bậc nhất 2 ẩn khí hậu nóng trường sơn virut lý 11 hình học văn phân ly độc lập natri Tọa độ của véc tơ đối điểm đồng Thể tích khối lăng trụ hai mặt phẳng Đường thẳng tiếp xúc với Định lý Vi ét và ứng dụng Phương trình chứa ẩn ở mẫu K

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Giải phương trình: trong

Xác định giao tuyến của mặt phẳng với đường thẳng trong

Khai triển biểu thức trong

Viết phương trình đường tròn trong

Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trong

Giải các phương trình lượng giác trong

Chứng minh tứ giác là hình chóp đều trong

Giải bất phương trình trong

tim x,biet trong

Tính các giới hạn trong

Lập các tỉ lệ thức từ bốn số trong

Vẽ đồ thị hàm số trong

Thực hiện phép tính trong

Tìm hệ số tỉ lệ trong

Khái niệm về dấu hiệu thống kê trong

Tính giá trị của biểu thức trong

Vẽ đồ thị hàm số trong

Thực hiện phép tính trong

Tổng các tần số của dấu hiệu thống kê trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay