Viết pt tiếp tuyến của đồ thị

Lượt xem : 253 | Cập nhật : 2016-01-27 07:46:46

Cho hàm số

Resized Image
a) Tính f’(x)
b) Chứng minh phương trình f(x) = 0 có nghiệm
c) Viết pt tiếp tuyến của đồ thị hàm số f(x) tại điểm có hoành độ x = 2

Đóng góp bởi : chaoxuan

Thành viên đã lưu bài này : chaoxuan |

Thể loại bài tập : Viết pt tiếp tuyến | đồ thị hàm số | toán 11 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Hệ phương trình mũ thể tích của hình chóp Miền nghiệm của bất sự sôi đồng vị Phương trình bậc 3 khoảng đơn điệu chân khớp trạng thái đơn cacbon Đường tròn hiệu điện thế xoay chiều tiếp xúc Phương trình bậc nhất 2 ẩn trung đại liên bang nga Đồ thị hàm số kinh tế châu á Khảo sát và vẽ đồ thị lai phân tích trường sơn bắc Phương trình lượng giác cơ bản dầu thô đo lực biến cố Tính tích phân bằng... Toán 11 toán 12 phép đối cách li địa lí tốc độ tọa độ tâm vân tối Ba sóng ngắn góc đối xứng tật của mắt tật viễn thị thể tích tứ diện

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tính công sai của cấp số cộng trong

Giải phương trình: trong

Xác định giao tuyến của mặt phẳng với đường thẳng trong

Khai triển biểu thức trong

Viết phương trình đường tròn trong

Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trong

Giải các phương trình lượng giác trong

Chứng minh tứ giác là hình chóp đều trong

Giải bất phương trình trong

tim x,biet trong

Tính các giới hạn trong

Lập các tỉ lệ thức từ bốn số trong

Vẽ đồ thị hàm số trong

Thực hiện phép tính trong

Tìm hệ số tỉ lệ trong

Khái niệm về dấu hiệu thống kê trong

Tính giá trị của biểu thức trong

Vẽ đồ thị hàm số trong

Thực hiện phép tính trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay