Viết pt tiếp tuyến của đồ thị

Lượt xem : 100 | Cập nhật : 2016-01-27 02:46:46

Cho hàm số

Resized Image
a) Tính f’(x)
b) Chứng minh phương trình f(x) = 0 có nghiệm
c) Viết pt tiếp tuyến của đồ thị hàm số f(x) tại điểm có hoành độ x = 2

Đóng góp bởi : chaoxuan

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Viết pt tiếp tuyến | đồ thị hàm số | toán 11 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

gluco đột biến giao tử Tích phân hàm mũ thủy điện thể tích của vật thể tròn xoay ung thư máu Thể tích khối lăng trụ giống cây trồng R Phương trình chứa dấu nhỏ nhất nông nghiệp sinh thái khí hậu nhiệt đới gió mùa Phương trình bậc 4 Pa trường sơn nam đột biến tiền phôi Điểm thuộc đồ thị Tích phân từng phần polime kính lúp phân li nhiễm sắc thể phóng xạ hạt nhân Hidro lai khác dòng Tổng các số hạng sóng ngang Hệ thức lượng trong tam giác nghành công nghiệp Khoảng cách giữa 2 đường lipit Tích vô hướng nhận biết các chất Lý lớp 6 Đồ thị hàm số hình lập phương nguyên tử Phương trình tương đương giải phóng dân tộc

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tính công sai của cấp số cộng trong

Giải phương trình: trong

Xác định giao tuyến của mặt phẳng với đường thẳng trong

Khai triển biểu thức trong

Viết phương trình đường tròn trong

Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trong

Giải các phương trình lượng giác trong

Chứng minh tứ giác là hình chóp đều trong

Giải bất phương trình trong

tim x,biet trong

Tính các giới hạn trong

Lập các tỉ lệ thức từ bốn số trong

Vẽ đồ thị hàm số trong

Thực hiện phép tính trong

Tìm hệ số tỉ lệ trong

Khái niệm về dấu hiệu thống kê trong

Tính giá trị của biểu thức trong

Vẽ đồ thị hàm số trong

Thực hiện phép tính trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay