Viết pt tiếp tuyến của đồ thị

Lượt xem : 104 | Cập nhật : 2016-01-27 02:46:46

Cho hàm số

Resized Image
a) Tính f’(x)
b) Chứng minh phương trình f(x) = 0 có nghiệm
c) Viết pt tiếp tuyến của đồ thị hàm số f(x) tại điểm có hoành độ x = 2

Đóng góp bởi : chaoxuan

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Viết pt tiếp tuyến | đồ thị hàm số | toán 11 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

khu vực tay nam á cận thị tia tử ngoại hai nghiệm hình hộp protein tọa độ các đỉnh sóng Phương trình tích Phép dời hình hợp chất hữu cơ con lắc Tích vô hướng Đường thẳng trong mặt phẳng số lượng thể tích tứ diện mặt trời cường độ hiệu dụng Hình giải tích trong mặt phẳng sóng cơ học giả thuyết của Bo sinh học 10 bài tập về từ trường Tâm đường tròn số mol dung dịch nguyên sinh bản đồ vật lý Khoảng cách giữa đường vật dẫn Tích phân lượng giác sóng vô tuyến mômen quán tính phân tử ADN giao phấn thoái hóa ngoại tiếp metan ly độ Phương pháp phản chứng

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tính công sai của cấp số cộng trong

Giải phương trình: trong

Xác định giao tuyến của mặt phẳng với đường thẳng trong

Khai triển biểu thức trong

Viết phương trình đường tròn trong

Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trong

Giải các phương trình lượng giác trong

Chứng minh tứ giác là hình chóp đều trong

Giải bất phương trình trong

tim x,biet trong

Tính các giới hạn trong

Lập các tỉ lệ thức từ bốn số trong

Vẽ đồ thị hàm số trong

Thực hiện phép tính trong

Tìm hệ số tỉ lệ trong

Khái niệm về dấu hiệu thống kê trong

Tính giá trị của biểu thức trong

Vẽ đồ thị hàm số trong

Thực hiện phép tính trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay