Viết pt tiếp tuyến của đồ thị

Lượt xem : 317 | Cập nhật : 2016-01-27 02:46:46

Cho hàm số

Resized Image
a) Tính f’(x)
b) Chứng minh phương trình f(x) = 0 có nghiệm
c) Viết pt tiếp tuyến của đồ thị hàm số f(x) tại điểm có hoành độ x = 2

Đóng góp bởi : chaoxuan

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Viết pt tiếp tuyến | đồ thị hàm số | toán 11 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

di truyền liên kết axetilen Pa máy phát điện độ pH đồng tiền chung vị trí địa lý Rút gọn biểu thức Phương pháp tọa độ thép Tính chất tuần hoàn Hàm số chẵn Phép đối xứng Phương trình tiếp tuyến Phương trình bậc cao sinh sản nông sản trội hoàn toàn thể đa bội amin hóa học vô cơ máy phát điện xoay chiều máy biến thế Al Trọng tâm của tứ diện khoảng cách giữa hai đường thẳng điện xoay chiều quang trung Bất phương trình chứa tham số Khoảng cách trong không gian Hàm số mũ Các dạng giới hạn vô định Tích phân hàm mũ điện lượng số khối vô tuyến điện sự tiến hóa chiều Đẳng thức Vi phân

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tính công sai của cấp số cộng trong

Giải phương trình: trong

Xác định giao tuyến của mặt phẳng với đường thẳng trong

Khai triển biểu thức trong

Viết phương trình đường tròn trong

Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trong

Giải các phương trình lượng giác trong

Chứng minh tứ giác là hình chóp đều trong

Giải bất phương trình trong

tim x,biet trong

Tính các giới hạn trong

Lập các tỉ lệ thức từ bốn số trong

Vẽ đồ thị hàm số trong

Thực hiện phép tính trong

Tìm hệ số tỉ lệ trong

Khái niệm về dấu hiệu thống kê trong

Tính giá trị của biểu thức trong

Vẽ đồ thị hàm số trong

Thực hiện phép tính trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay