Xác định tọa độ tâm đường tròn

Lượt xem : 237 | Cập nhật : 2016-01-27 03:14:45

Câu I:. Giải các phương trình sau:

Resized Image
Câu II:
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (C) có phương trình:

Resized Image
Xác định tọa độ tâm I và độ dài bán kính của đường tròn (C). Viết phương trình đường tròn ( C’ ) đối xứng với ( C ) qua gốc tọa độ.

Đóng góp bởi : chaoxuan

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : toán 11 | tọa độ tâm đường tròn | gốc tọa độ | phương trình đường tròn |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

hay ly 7 than Thể tich hinh hộp chữ nhật hồng ngoại vật lí Diện tích thiết diện Giải tam giác Hình học phẳng tế bào sinh dục chất vô cơ khu vực Châu Á lũy thừa pha sinh trưởng who Bất phương trình lượng giác nòi Đường thẳng tiếp xúc với Giải và biện luận bất phương trình Tích phân hàm chứa căn thức Phương trình đường thẳng... hồng cầu phương pháp quy nạp Phương trình lôgarit máy thu vô tuyến mantozo thước cách mạng động năng cấu tạo trong quần thể giao phối tọa độ trọng tâm cơ quan sinh dưỡng Hàm số lượng giác cạnh tranh Tích phân hàm lôgarit số dư chùm ánh sáng quang

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tìm ảnh các điểm qua phép đối xứng tâm trong

Giải bất phương trình trong

Tìm số lớn nhất trong khải triển. trong

Tính phương sai và độ lệch chuẩn trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Tìm nghiệm duy nhất của pt trong

Viết pt tiếp tuyến của đồ thị trong

Tính công sai của cấp số cộng trong

Giải phương trình: trong

Xác định giao tuyến của mặt phẳng với đường thẳng trong

Khai triển biểu thức trong

Viết phương trình đường tròn trong

Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trong

Giải các phương trình lượng giác trong

Chứng minh tứ giác là hình chóp đều trong

Giải bất phương trình trong

tim x,biet trong

Tính các giới hạn trong

Lập các tỉ lệ thức từ bốn số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay