Tìm giới hạn

Lượt xem : 71 | Cập nhật : 2016-01-27 08:24:04

a. Tìm giới hạn:

.Resized Image
b. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
Resized Image

Đóng góp bởi : chaoxuan

Thành viên đã lưu bài này : chaoxuan |

Thể loại bài tập : Tìm giới hạn | tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức | toán 11 |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Giải phương trình trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Tính các giới hạn trong

Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng trong

Xác định tọa độ tâm đường tròn trong

Tìm ảnh các điểm qua phép đối xứng tâm trong

Giải bất phương trình trong

Tìm số lớn nhất trong khải triển. trong

Tính phương sai và độ lệch chuẩn trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Tìm nghiệm duy nhất của pt trong

Viết pt tiếp tuyến của đồ thị trong

Tính công sai của cấp số cộng trong

Giải phương trình: trong

Xác định giao tuyến của mặt phẳng với đường thẳng trong

Khai triển biểu thức trong

Viết phương trình đường tròn trong

Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trong

Giải các phương trình lượng giác trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay