Tính thể tích của vật thể tròn xoay

Lượt xem : 181 | Cập nhật : 2016-01-27 08:35:56

câu 1.Cho hình phẳng giới hạn bởi cácđường y =2x –x và y = 0.Tính thể tích của vật thể tròn xoay được sinh ra bởi hình phẳng đó khi quay quanh trục ox.
Câu2: Tính tích phân
Resized Image

Đóng góp bởi : chaoxuan

Thành viên đã lưu bài này : chaoxuan |

Thể loại bài tập : thể tích của vật thể tròn xoay | tính tích phân | toán 11 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

chuỗi phóng xạ quốc tế thứ nhất tính đơn điệu Quân sự mắc nối tiếp sóng tia phóng xạ nghiệm phương trình công nghệ 7 Cực trị của hàm số natri động vật kí sinh Hệ bất phương trình bậc sóng ánh sáng Đường thẳng trong không gian Hình chiếu của điểm điểm sơ đồ biến hóa tinh thể Tiệm cận của hypebol quần thể giao phối Diện tích tam giác phi kim nguyên tử địa lí đá vôi sóng ngang Tính tích phân bằng pitago sốt rét nam trung bộ Đường hypebol chữ viết kiềm Tìm quỹ tích từ trường cộng hưởng thể truyền đường chéo Phương trình mặt phẳng

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tính các tích phân sau trong

Tính các giới hạn trong

Tìm thiết của hình chóp trong

Bài tập về tổ hợp trong

Tìm giới hạn trong

Giải phương trình trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Tính các giới hạn trong

Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng trong

Xác định tọa độ tâm đường tròn trong

Tìm ảnh các điểm qua phép đối xứng tâm trong

Giải bất phương trình trong

Tìm số lớn nhất trong khải triển. trong

Tính phương sai và độ lệch chuẩn trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Tìm nghiệm duy nhất của pt trong

Viết pt tiếp tuyến của đồ thị trong

Tính công sai của cấp số cộng trong

Giải phương trình: trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay