Tính thể tích của vật thể tròn xoay

Lượt xem : 224 | Cập nhật : 2016-01-27 03:35:56

câu 1.Cho hình phẳng giới hạn bởi cácđường y =2x –x và y = 0.Tính thể tích của vật thể tròn xoay được sinh ra bởi hình phẳng đó khi quay quanh trục ox.
Câu2: Tính tích phân
Resized Image

Đóng góp bởi : chaoxuan

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : thể tích của vật thể tròn xoay | tính tích phân | toán 11 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Góc giữa 2 đường thẳng... Photpho lipit Tích phân hàm đa thức hỗn hợp khí brom cường độ cực đại phân tử protein hạt phấn công nghệ 7 thời đường sinh giới vi khuẩn Áp dụng mệnh đề vào suy Phép chiếu song song Biểu thức tọa độ của các... Trục đối xứng hợp chất cacbon sinh Rút gọn biểu thức Thể tich hinh hộp chữ nhật sinh học 1 công thức hóa học chủng tộc Đường thẳng vuông góc... giá trị nhỏ nhất kí sinh hồng ngoại Van 11 thế năng Tổ hợp thấu kính hội tụ nghiệm dương Đồ thị vẽ biểu đồ tự cảm đa phân biện luận phương trình Hình chiếu vuông góc Bất đẳng thức

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tính các tích phân sau trong

Tính các giới hạn trong

Tìm thiết của hình chóp trong

Bài tập về tổ hợp trong

Tìm giới hạn trong

Giải phương trình trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Tính các giới hạn trong

Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng trong

Xác định tọa độ tâm đường tròn trong

Tìm ảnh các điểm qua phép đối xứng tâm trong

Giải bất phương trình trong

Tìm số lớn nhất trong khải triển. trong

Tính phương sai và độ lệch chuẩn trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Tìm nghiệm duy nhất của pt trong

Viết pt tiếp tuyến của đồ thị trong

Tính công sai của cấp số cộng trong

Giải phương trình: trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay