Rút gọn biểu thức

Lượt xem : 120 | Cập nhật : 2016-02-24 07:57:17

Cho biểu thức:
Resized Image
a. Rút gọn P.
b. Có giá trị nào của a, b để P = 0?
c. Tính giá trị của P biết a, b thỏa mãn điều kiện:

Resized Image

Đóng góp bởi : kieulinh1

Thành viên đã lưu bài này : kieulinh1 |

Thể loại bài tập : rút gọn biểu thức | toán 8 | tính giá trị biểu thức |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Nêu hiện tượng phản ứng trong

Hoàn thành các phản ứng trong

Viết sơ đồ phản ứng trong

Tính nồng độ mol của dung dịch axit trong

Viết phương trình hóa học trong

Phương pháp tách riêng các chất trong

phương trình đường thẳng trong

hinh 8 trong

tìm các giá trị của tham số m để hệ bất phương trình: trong

tìm nguyên hàm trong

tin học 11 trong

tin học 11 trong

giáo dục công dân 11 trong

công dân 11 trong

giáo dục công dân 11 (ôn tập tết) trong

ngữ văn 11 trong

ham so parabol trong

Hệ tuần hoàn của cá, lưỡng cư, trong

Sự trao đổi khí ở chim với môi trường trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay