Tìm điều kiện xác định của phân thức

Lượt xem : 159 | Cập nhật : 2016-02-24 08:32:37

Cho phân thức:

Resized Image
a) Tìm điều kiện xác định của phân thức rồi rút gọn phân thức.
b) Tính giá trị của phân thức tại x = 2.
c) Tìm giá trị của x để giá trị của phân thức bằng 5.

Đóng góp bởi : kieulinh1

Thành viên đã lưu bài này : kieulinh1 |

Thể loại bài tập : Tìm điều kiện xác định | rút gọn phân thức | toán 8 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Phép đối xứng giải phóng dân tộc sóng dài nồng độ dung dịch hạt trần thể đa bội vật lý 12 biểu diễn nghiệm Bất phương trình mũ quãng đường Vật chất khí hậu nhiệt đới gió mùa Lý 6 đồng vị Hai đường thẳng vuông Hyperbol Diện tích thiết diện tỉ số KOH khu vực tay nam á Thể tích khối lăng trụ ung thư máu Ba đường Cônic Định lý Cô sin trong tam giác Tam thức bậc hai đới nóng tật viễn thị EU Tích phân lượng giác ôn thi hô hấp Đường thẳng tiếp xúc đường cong hạt nảy mầm photon sacarozo Van 11 Số hạng tổng quát kiểm tra sinh học 10 khối lượng lai phân tích

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Thực hiện phép tính trong

Rút gọn phân thức trong

Bài tập toán 8 trong

Giải các bất phương trình trong

Chứng minh 2 tam giác đồng dạng trong

Biễu diễn tập nghiệm trên trục số trong

Giải các phương trình trong

Chứng minh 3 điểm thẳng hàng trong

Giải phương trình trong

Tìm nghiệm nguyên của phương trình trong

Rút gọn biểu thức trong

Nêu hiện tượng phản ứng trong

Hoàn thành các phản ứng trong

Viết sơ đồ phản ứng trong

Tính nồng độ mol của dung dịch axit trong

Viết phương trình hóa học trong

Phương pháp tách riêng các chất trong

phương trình đường thẳng trong

hinh 8 trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay