Tìm điều kiện xác định của phân thức

Lượt xem : 405 | Cập nhật : 2016-02-24 03:32:37

Cho phân thức:

Resized Image
a) Tìm điều kiện xác định của phân thức rồi rút gọn phân thức.
b) Tính giá trị của phân thức tại x = 2.
c) Tìm giá trị của x để giá trị của phân thức bằng 5.

Đóng góp bởi : kieulinh1

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Tìm điều kiện xác định | rút gọn phân thức | toán 8 |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Thực hiện phép tính trong

Rút gọn phân thức trong

Bài tập toán 8 trong

Giải các bất phương trình trong

Chứng minh 2 tam giác đồng dạng trong

Biễu diễn tập nghiệm trên trục số trong

Giải các phương trình trong

Chứng minh 3 điểm thẳng hàng trong

Giải phương trình trong

Tìm nghiệm nguyên của phương trình trong

Rút gọn biểu thức trong

Nêu hiện tượng phản ứng trong

Hoàn thành các phản ứng trong

Viết sơ đồ phản ứng trong

Tính nồng độ mol của dung dịch axit trong

Viết phương trình hóa học trong

Phương pháp tách riêng các chất trong

phương trình đường thẳng trong

hinh 8 trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay