Tìm giá trị nguyên của biểu thức

Lượt xem : 97 | Cập nhật : 2016-02-24 03:42:27

Cho biểu thức :
Resized Image
a/ Tìm điều kiện của x để giá trị của phân tức xác định?
b/ Rút gọn A?
c/ Tính gía trị của A khi x = -2
d/ Tìm các giá trị nguyên của x để giá trị của A nguyên?

Đóng góp bởi : kieulinh1

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : tìm giá trị nguyên | toán 8 | rút gọn phân thức |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Quy tắc nhân phân thức đại số trong

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

Thực hiện phép tính trong

Thực hiện phép chia trong

Rút gọn biểu thức trong

Tìm điều kiện xác định của phân thức trong

Thực hiện phép tính trong

Rút gọn phân thức trong

Bài tập toán 8 trong

Giải các bất phương trình trong

Chứng minh 2 tam giác đồng dạng trong

Biễu diễn tập nghiệm trên trục số trong

Giải các phương trình trong

Chứng minh 3 điểm thẳng hàng trong

Giải phương trình trong

Tìm nghiệm nguyên của phương trình trong

Rút gọn biểu thức trong

Nêu hiện tượng phản ứng trong

Hoàn thành các phản ứng trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay