Tính khối lượng hỗn hợp đầu

Lượt xem : 123 | Cập nhật : 2016-02-28 08:46:42

cHoà tan hoàn toàn 36,8 gam hỗn hợp 2 kim loại Zn và Al bằng dung dịch HCl loãng, vừa đủ, thu được dung dịch B và khí C. Đốt cháy toàn bộ C thu được 18 gam nước.
a. Cô cạn dung dịch B thu đựoc bao nhiêu gam muối khan?
b. Tính % về khối lượng các chất có trong hỗn hợp đầu. Biết tỷ lệ mol của 2 muối khan là 1: 1

Đóng góp bởi : chuotbach1

Thành viên đã lưu bài này : chuotbach1 |

Thể loại bài tập : dung dịch HCl | hóa học 8 | đốt cháy hoàn toàn | muối khan | khối lượng |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

sử 10 Rút gọn biểu thức hổ trắng song nhị bội đường chéo sinh vật nhân thực Phương trình lôgarit nghiệm trái dấu Thể tích khối lăng trụ việt nam thế năng Bất đẳng thức lượng giác Miền nghiệm của bất ánh sáng khu vực tay nam á lớp 7 thế kỉ XVIII vẽ biểu đồ biên độ ăng ten số hạng toán phát xít đức điện trường duỗi xoắn pin quang điện Vị trí tương đối trong mặt phẳng điện từ trường Phương trình bậc hai quang hợp Tích phân hàm lôgarit Hàm số lôgarit máu khó đông di nhập gen hữu tính tán sắc ánh sáng Vị trí tương đối giữa... cách mạng sinh học 10. nhiệt kế rượu

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong

Tìm công thức phân tử trong

Hoàn thành phương trình phản ứng trong

Tìm giá trị lớn nhất trong

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

Tìm giá trị nguyên của biểu thức trong

Quy tắc nhân phân thức đại số trong

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

Thực hiện phép tính trong

Thực hiện phép chia trong

Rút gọn biểu thức trong

Tìm điều kiện xác định của phân thức trong

Thực hiện phép tính trong

Rút gọn phân thức trong

Bài tập toán 8 trong

Giải các bất phương trình trong

Chứng minh 2 tam giác đồng dạng trong

Biễu diễn tập nghiệm trên trục số trong

Giải các phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay