Ý nghĩa của phương trình hóa học.

Lượt xem : 190 | Cập nhật : 2016-02-28 03:59:20

a, Phản ứng hóa học là gì?
b, Nêu ý nghĩa của phương trình hóa học.
c, Lập các phương trình hóa học theo các sơ đồ cảu phản ứng sau đây:
Resized Image

Đóng góp bởi : chuotbach1

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : phương trình hóa học | hóa học 8 | phản ứng hóa học | sơ đồ phản ứng |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

mômen quán tính hợp tử biên độ Biểu thức tọa độ của chuyển gen Bất đẳng thức lượng giác Hàm số lượng giác mù màu ma sát quần thể đấu tranh sinh học điện thế xoay chiều Đường parabol Khối đa diện Phép đối xứng trục cách mạng tư sản hình học hoa kì rễ không hoàn toàn ankylbezen sóng dài Giới hạn hữu hạn Tiếp tuyến tại 1 quần xã axetilen tụ điện Tích phân hàm lôgarit tỉ số biện luận Xác suất thuần chủng tia sáng biên độ giao động Phương trình bậc nhất một ẩn con lắc đơn Phương trình chứa căn Công thức nhân đôi Môđun của số phức tiêu điểm

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong

Xác định công thức phân tử trong

Viết phương trình hóa học trong

Cân bằng các phản ứng hóa học trong

Lập công thức của hợp chất trong

Tính số phân tử trong

Lập phương trình hoá học trong

Vẽ sơ đồ nguyên tử trong

Tính hiệu suất của phản ứng trong

Tính khối lượng hỗn hợp đầu trong

Tìm công thức phân tử trong

Hoàn thành phương trình phản ứng trong

Tìm giá trị lớn nhất trong

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

Tìm giá trị nguyên của biểu thức trong

Quy tắc nhân phân thức đại số trong

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

Thực hiện phép tính trong

Thực hiện phép chia trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay