Cân bằng phản ứng hóa học

Lượt xem : 140 | Cập nhật : 2016-02-28 04:05:12

Thay vào dấu hỏi công thức của những chất để phản ứng thực hiện được hoàn toàn rồi cân bằng các phản ứng đó.
Resized Image

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : chuotbach1

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Cân bằng phản ứng hóa học | hóa học 8 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Cân bằng phương trình Vị trí tương đối trong... Hệ phương trình đẳng cấp con lai Phép biến hình khí hậu nóng cổ loa cơ học gluco Hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn Bất phương trình lượng giác Đạo hàm cấp cao thủy tính năng suất nhân đôi bảng biến thiên gia tốc Hệ trục tọa độ Tứ diện tan trong nước vô số nghiệm trung điểm khe sáng hemoglobin Dấu của nhị thức bậc nhất Hệ bất phương trình chứa hàn số dao động khuếch tán biên giới hạt kín vận tốc âm trắc nghiệm vật lý tuần hoàn thân mềm este lai tế bào Hàm số mũ quần thể Đạo hàm của hàm số tại 1

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong

Định nghĩa mol trong

Tính thể tích khí hidro trong

Ý nghĩa của phương trình hóa học. trong

Xác định công thức phân tử trong

Viết phương trình hóa học trong

Cân bằng các phản ứng hóa học trong

Lập công thức của hợp chất trong

Tính số phân tử trong

Lập phương trình hoá học trong

Vẽ sơ đồ nguyên tử trong

Tính hiệu suất của phản ứng trong

Tính khối lượng hỗn hợp đầu trong

Tìm công thức phân tử trong

Hoàn thành phương trình phản ứng trong

Tìm giá trị lớn nhất trong

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

Tìm giá trị nguyên của biểu thức trong

Quy tắc nhân phân thức đại số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay