Lập phương trình hoá học

Lượt xem : 132 | Cập nhật : 2016-02-28 04:09:10

Lập phương trình hoá học của phản ứng sau:

Resized Image
Cho biết tỉ lệ số nguyên tử của cặp đơn chất kim loại trong phản ứng (b)

Đóng góp bởi : chuotbach1

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Lập phương trình hoá học | bài tập hóa học 8 | số nguyên tử | kim loại |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

cơ cấu kinh tế sử 6 đột biến tiền phôi năng lượng R hàng hóa dãy chuyển hóa bức xạ đồng phân Phương trình lượng giác sinh tinh đối xứng hạt diệp lục lý thuyết sinh học 9 đặc điểm động vật lai thuận nghịch Tính chất tuần hoàn quá trình nhân đôi văn hoá Thể tích khối lăng trụ di truyền liên kết Biểu thức tọa độ của các Hàm số liên tục tại 1 điểm HIV tạo ưu thế lai đới lạnh phân li độc lập thể tích của hình chóp Phương pháp tọa độ con la tiếp xúc tử cung Photpho lipit hạt proton kết tủa phân tử butan Đạo hàm cấp hai Hình giải tích trong không gian Đường thẳng trong mặt phẳng

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong

Xác định công thức hóa học trong

Cân bằng phản ứng hóa học trong

Định nghĩa mol trong

Tính thể tích khí hidro trong

Ý nghĩa của phương trình hóa học. trong

Xác định công thức phân tử trong

Viết phương trình hóa học trong

Cân bằng các phản ứng hóa học trong

Lập công thức của hợp chất trong

Tính số phân tử trong

Lập phương trình hoá học trong

Vẽ sơ đồ nguyên tử trong

Tính hiệu suất của phản ứng trong

Tính khối lượng hỗn hợp đầu trong

Tìm công thức phân tử trong

Hoàn thành phương trình phản ứng trong

Tìm giá trị lớn nhất trong

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay