Tính khối lượng sắt điều chế

Lượt xem : 25 | Cập nhật : 2016-02-28 04:10:51


Khử hoàn toàn 48 gam sắt (III)oxits Fe2O3 theo sơ đồ:

Resized Image
Hãy tính :
a/ Khối lượng sắt điều chế được.
b/ Thể tích khí H2 (đktc) cần dùng.
c/ Tính khối lượng H2O tạo thành theo hai cách

Đóng góp bởi : chuotbach1

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : tính khối lượng | hóa học 8 | thể tích khí | hóa học 8 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

thể tích của hình chóp khoảng cách quốc tế thứ nhất vùng chuyên canh đồng bằng sông hồng học sinh giỏi hổ trắng Cực trị hình học suất điện động Vẽ đồ thị hàm số bệnh máu khó đông Hệ phương trình mũ chọn lọc tự nhiên ly độ Hàm số bậc nhất chùm sáng tế bào quang điện Công thức lượng giác Đa thức bắc mỹ Vec tơ kẽm Các phép toán mũ lôgarit dầu mỏ đột biến chuyển đoạn tật viễn thị lyzoxom Hai đường thẳng áp suất khí đồng đẳng Tính đạo hàm proton Hàm số liên tục trên 1 đoạn đảo đoạn điện li đoạn mạch xoay chiều Phương trình lượng giác đối xứng Ba lớp 7 sinh

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong

Lập phương trình hoá học trong

Xác định công thức hóa học trong

Cân bằng phản ứng hóa học trong

Định nghĩa mol trong

Tính thể tích khí hidro trong

Ý nghĩa của phương trình hóa học. trong

Xác định công thức phân tử trong

Viết phương trình hóa học trong

Cân bằng các phản ứng hóa học trong

Lập công thức của hợp chất trong

Tính số phân tử trong

Lập phương trình hoá học trong

Vẽ sơ đồ nguyên tử trong

Tính hiệu suất của phản ứng trong

Tính khối lượng hỗn hợp đầu trong

Tìm công thức phân tử trong

Hoàn thành phương trình phản ứng trong

Tìm giá trị lớn nhất trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay