Di chuyển của ion từ rễ lên lá cây

Lượt xem : 91 | Cập nhật : 2016-03-01 07:44:42

Động lực nào giúp cho dòng nước và các ion khoáng di chuyển được từ rễ lên lá ở những cây gỗ cao lớn hàng chục mét? Nếu một mạch gỗ bị tắc, dòng mạch gỗ trong ống có thể tiếp tục đi lên được không ? Vì sao ?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : nangdep

Thành viên đã lưu bài này : nangdep |

Thể loại bài tập : sinh học 11 | chất khoáng | mạch gỗ |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong

phương trình đường thẳng trong

Tính khối lượng sắt điều chế trong

Lập phương trình hoá học trong

Xác định công thức hóa học trong

Cân bằng phản ứng hóa học trong

Định nghĩa mol trong

Tính thể tích khí hidro trong

Ý nghĩa của phương trình hóa học. trong

Xác định công thức phân tử trong

Viết phương trình hóa học trong

Cân bằng các phản ứng hóa học trong

Lập công thức của hợp chất trong

Tính số phân tử trong

Lập phương trình hoá học trong

Vẽ sơ đồ nguyên tử trong

Tính hiệu suất của phản ứng trong

Tính khối lượng hỗn hợp đầu trong

Tìm công thức phân tử trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay