Phương pháp bảo quản nông phẩm

Lượt xem : 159 | Cập nhật : 2016-03-01 07:47:39

Trình bày ảnh hưởng của môi trường đối với hô hấp ở thực vật ? Dựa vào mối quan hệ giữa hô hấp và môi trường, hẫy nêu một số phương pháp bảo quản nông phẩm?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : nangdep

Thành viên đã lưu bài này : nangdep |

Thể loại bài tập : sinh học 11 | bảo quản nông sản | môi trường | hô hấp thực vật |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong

Di chuyển của ion từ rễ lên lá cây trong

phương trình đường thẳng trong

Tính khối lượng sắt điều chế trong

Lập phương trình hoá học trong

Xác định công thức hóa học trong

Cân bằng phản ứng hóa học trong

Định nghĩa mol trong

Tính thể tích khí hidro trong

Ý nghĩa của phương trình hóa học. trong

Xác định công thức phân tử trong

Viết phương trình hóa học trong

Cân bằng các phản ứng hóa học trong

Lập công thức của hợp chất trong

Tính số phân tử trong

Lập phương trình hoá học trong

Vẽ sơ đồ nguyên tử trong

Tính hiệu suất của phản ứng trong

Tính khối lượng hỗn hợp đầu trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay