Khái niệm sinh trưởng ở thực vật

Lượt xem : 59 | Cập nhật : 2016-03-01 07:53:23

Sinh trưởng ở thực vật là gì ? Phân biệt sinh trưởng sơ cấp với sinh trưởng thứ cấp ?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : nangdep

Thành viên đã lưu bài này : nangdep |

Thể loại bài tập : sinh trưởng | thực vật | sinh học 11 | sinh trưởng thứ cấp |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong

Pha tối trong quang hợp của thực vật trong

Phương pháp bảo quản nông phẩm trong

Di chuyển của ion từ rễ lên lá cây trong

phương trình đường thẳng trong

Tính khối lượng sắt điều chế trong

Lập phương trình hoá học trong

Xác định công thức hóa học trong

Cân bằng phản ứng hóa học trong

Định nghĩa mol trong

Tính thể tích khí hidro trong

Ý nghĩa của phương trình hóa học. trong

Xác định công thức phân tử trong

Viết phương trình hóa học trong

Cân bằng các phản ứng hóa học trong

Lập công thức của hợp chất trong

Tính số phân tử trong

Lập phương trình hoá học trong

Vẽ sơ đồ nguyên tử trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay