Toan hinh

Lượt xem : 105 | Cập nhật : 2016-03-02 01:12:50

Cho tam giac ABC vuông tai A .đuong cao AH .goi I va K lần luot là hinh chiếu cua H trên AB và Ac

a)AIHK là hinh j ?

b) so sánh góc AIK và góc ACB

c)chứng minh : tam giac AIK đồng dạng voi tam giac ACB tu đó tinh diện tick AIK .biết BC = 10 ,AH= 4 cm

Đóng góp bởi : Hahandu

Thành viên đã lưu bài này : Hahandu |

Thể loại bài tập :

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

oxit kim loại tần số lưu vực đại số 7 Phương trình vô tỉ gió mùa Phương trình chính tắc của parabol khoáng sản góc nhọn tiệm cận mỏi cơ dao động điều hòa hóa học hưu cơ cố định nito trội tia laze Vẽ đồ thị hàm số đới nóng cách mạng khoa học máy thu vô tuyến can nguyễn ái quốc hiệp định ếch đồng phân li nước chất phóng xạ Phương trình của mặt phẳng kinh tế Góc giữa 2 đường thẳng... hệ bài tiết đột biến giao tử Đạo hàm của hàm số tại 1 điểm Hệ phương trình mũ dòng điện cực đại Xác định vị trí Đường thẳng tiếp xúc đường cong giải hệ nhân tạo nguồn điện nồng độ dung dịch

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong

Khái niệm sinh trưởng ở thực vật trong

Pha tối trong quang hợp của thực vật trong

Phương pháp bảo quản nông phẩm trong

Di chuyển của ion từ rễ lên lá cây trong

phương trình đường thẳng trong

Tính khối lượng sắt điều chế trong

Lập phương trình hoá học trong

Xác định công thức hóa học trong

Cân bằng phản ứng hóa học trong

Định nghĩa mol trong

Tính thể tích khí hidro trong

Ý nghĩa của phương trình hóa học. trong

Xác định công thức phân tử trong

Viết phương trình hóa học trong

Cân bằng các phản ứng hóa học trong

Lập công thức của hợp chất trong

Tính số phân tử trong

Lập phương trình hoá học trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay