Bài tập về đường thẳng song song

Lượt xem : 249 | Cập nhật : 2013-04-06 05:50:17
Cho mặt phẳng , hai đường thẳng chéo nhau cắt tại . Goị là mặt phẳng xác định bởi và đường thẳng song song với vẽ từ . Một đường thẳng di động song song với hay chứa trong , cắt tại , cắt tại là điểm trên đường thẳng ấy sao cho ( cho trước và )Đường thẳng song song với vẽ từ , cắt mặt phẳng tại .a) Tìm tập hợp các điểm khi di động trên b) Chứng minh rằng vectơ luôn bằng một vectơ cố định. Từ đó tìm tập hợp các điểm khi di động trên

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Hình học không gian | Phép tịnh tiến |

Bài tập khác

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Viết phương trình tham số của đường thẳng trong

Giải các phương trình trong

Giải và biện luận phương trình theo tham số trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay