Viết phương trình các tiếp tuyến

Lượt xem : 162 | Cập nhật : 2016-03-09 02:15:06

Cho parabol

Resized Image
a)Viết phương trình các tiếp tuyến của (P), biết các tiếp tuyến này đi qua điểm .
b)Gọi d là đường thẳng đi qua điểm và có hệ số góc m. Với giá trị nào của m thì đường thẳng d cắt (P) tại hai điểm phân biệt M và N, khi đó tìm quĩ tích trung điểm I của đoạn thẳng MN khi m thay đổi.
c)Tìm quĩ tích các điểm M0 từ đó có thể kẻ được hai tiếp tuyến của parabol (P) và hai tiếp tuyến này vuông góc với nhau.

Đóng góp bởi : mylu

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : đại số 9 | phương trình tiếp tuyến | hệ số góc | trung điểm | parabol |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Đạo hàm của hàm hợp kí sinh hiệu điện thế xoay chiều quãng đường vận tốc truyền sóng vỏ não di nhập gen dao động cưỡng bức Phương trình cảm kháng Lập phương trình đường thẳng Hệ phương trình đối xứng Đường tròn ngoại tiếp Mệnh đề phủ định axit amin Phương trình bậc 2 đối máu khó đông hóa học vô cơ biến cố thấu kính hội tụ tốc độ góc Khảo sát và vẽ đồ thị cách li tập tính số hạng câu hỏi trắc nghiệm vật lý Số hạng tổng quát vận tốc truyền âm chí tuyến tia sáng trắng dãy chuyển hóa lưỡng bội gió mùa căn bậc hai Ostrogen sóng ánh sáng Bất đẳng thức Cô si tần số âm Định lý Vi ét và ứng dụng Cô sin siêu âm

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong

vật lý trong

Toan hinh trong

Khái niệm sinh trưởng ở thực vật trong

Pha tối trong quang hợp của thực vật trong

Phương pháp bảo quản nông phẩm trong

Di chuyển của ion từ rễ lên lá cây trong

phương trình đường thẳng trong

Tính khối lượng sắt điều chế trong

Lập phương trình hoá học trong

Xác định công thức hóa học trong

Cân bằng phản ứng hóa học trong

Định nghĩa mol trong

Tính thể tích khí hidro trong

Ý nghĩa của phương trình hóa học. trong

Xác định công thức phân tử trong

Viết phương trình hóa học trong

Cân bằng các phản ứng hóa học trong

Lập công thức của hợp chất trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay