Viết phương trình các tiếp tuyến

Lượt xem : 303 | Cập nhật : 2016-03-09 07:15:06

Cho parabol

Resized Image
a)Viết phương trình các tiếp tuyến của (P), biết các tiếp tuyến này đi qua điểm .
b)Gọi d là đường thẳng đi qua điểm và có hệ số góc m. Với giá trị nào của m thì đường thẳng d cắt (P) tại hai điểm phân biệt M và N, khi đó tìm quĩ tích trung điểm I của đoạn thẳng MN khi m thay đổi.
c)Tìm quĩ tích các điểm M0 từ đó có thể kẻ được hai tiếp tuyến của parabol (P) và hai tiếp tuyến này vuông góc với nhau.

Đóng góp bởi : mylu

Thành viên đã lưu bài này : mylu |

Thể loại bài tập : đại số 9 | phương trình tiếp tuyến | hệ số góc | trung điểm | parabol |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

thể tam bội sự đông máu động năng Hàm số ngược khí hậu nóng công nghiệp mèo tam thể tế bào nhỏ nhất thoái hóa thể đồng hợp tia tử ngoại chất hóa học Giải và biện luận phương... các loại thân e crom hiệu điện thế xoay chiều đường chéo Vị trí tương đối trong sóng trung Hình học không gian Biểu thức tọa độ của câu hỏi lý thuyết vật lý hình học tọa độ mệnh đề SO2 Hệ phương trình số phức tài nguyên số mol dung dịch địa hình Hệ thức Các dạng giới hạn vô định Hình chóp tam giác trội hoàn toàn liên hợp quốc phôi sinh xu hướng phát triển chọn lọc tự nhiên vân tối

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong

vật lý trong

Toan hinh trong

Khái niệm sinh trưởng ở thực vật trong

Pha tối trong quang hợp của thực vật trong

Phương pháp bảo quản nông phẩm trong

Di chuyển của ion từ rễ lên lá cây trong

phương trình đường thẳng trong

Tính khối lượng sắt điều chế trong

Lập phương trình hoá học trong

Xác định công thức hóa học trong

Cân bằng phản ứng hóa học trong

Định nghĩa mol trong

Tính thể tích khí hidro trong

Ý nghĩa của phương trình hóa học. trong

Xác định công thức phân tử trong

Viết phương trình hóa học trong

Cân bằng các phản ứng hóa học trong

Lập công thức của hợp chất trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay