Tìm nghiệm nguyên của phương trình

Lượt xem : 268 | Cập nhật : 2016-03-09 07:24:48

1. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của

Resized Image
2. Tìm nghiệm nguyên của phương trình:
Resized Image

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : mylu

Thành viên đã lưu bài này : mylu |

Thể loại bài tập : tìm nghiệm nguyên | tìm giá trị lớn nhất | tìm giá trị nhỏ nhất | toán 8 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

ankan toán 12 dãy Banme phôi sinh trội Bất phương trình có chứa tham số Phương trình bậc nhất 2 ẩn Trục lớn của elip Hàm số liên tục tại 1 điểm Đạo hàm của hàm hợp giới nguyên tố N đơn vị bài tập etilen cầu não Diện tích tam giác tiếp xúc glixerol số dao động Phương trình tiếp tuyến tư hữu trước công nguyên quần xã canxi cấu trúc gen Đường parabol khối lăng trụ giáo dục Giải phương trình đặc điểm động vật Đa thức thế giới thứ nhất diện tích các tam giác ruột diện tích các tam giác thế kỉ XX Phương trình Hệ phương chuyển gen đậu hà lan

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Giải phương trình trong

Tìm quỹ tích các điểm trong

Giải hệ phương trình trong

Viết phương trình các tiếp tuyến trong

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong

vật lý trong

Toan hinh trong

Khái niệm sinh trưởng ở thực vật trong

Pha tối trong quang hợp của thực vật trong

Phương pháp bảo quản nông phẩm trong

Di chuyển của ion từ rễ lên lá cây trong

phương trình đường thẳng trong

Tính khối lượng sắt điều chế trong

Lập phương trình hoá học trong

Xác định công thức hóa học trong

Cân bằng phản ứng hóa học trong

Định nghĩa mol trong

Tính thể tích khí hidro trong

Ý nghĩa của phương trình hóa học. trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay